Ung företagssamhet

Vi vill vi ge våra elever möjligheter att utveckla sin entreprenörsanda genom att starta egna företag som de får driva under ett läsår. Projektet är ett samarbete med den ideella organisationen Ung företagsamhet (UF), där målet är att deltagarna ska få insikt i företagandets villkor, samt öka förståelsen för vikten av entreprenörskap.

En unik möjlighet

Ung Företagsamhet är en unik möjlighet att varva teori och praktik. Eleverna arbetar självständigt med sina företag där lärarens roll blir mer som en handledare. Det unika samspelet mellan lärare och elev är i sig en nyttig erfarenhet. Dessutom lär sig eleverna att samarbeta och att kommunicera på ett naturligt sätt. På EK, HA, RL samt på FT är UF en valbar kurs under individuella valet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post