Synpunkter och klagomål på Arlandagymnasiet

Följande rutiner gäller för klagomål på Arlandagymnasiets verksamhet:

  • Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något ska du i första hand framföra det till din lärare eller mentor.
  • Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till din rektor så att denne får möjlighet att agera.
  • Skulle du efter det fortfarande vara missnöjd, kan du lämna dina synpunkter eller klagomål till Sigtuna kommun genom att välja Gymnasie- och vuxenutbildning och sedan Gymnasium i formuläret nedan.

 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Södergatan 20
195 85 Märsta

Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.

 

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post