FN Skola

Vi jobbar med dagens globala frågeställningar

Arlandagymnasiet är en certifierad FN-skola sedan 2008. Som en av 23 skolor i Sverige samarbetar vi med FN-förbundet för att utveckla skolans internationella profil. Det innebär att gymnasiet årligen kommer att jobba med olika aktiviteter för öka att kunskapen samt engagemanget i globala frågor.

För att bli en FN-skola måste man uppfylla en rad kriterier enligt Svenska FN-förbundet:

En FN-skola
1. verkar i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer
2. präglas av en intrenationell profil som kontinuerligt utvecklas i samarbete med Svenska FN-förbundet
3.arrangerar årligen större aktiviteter i syfte att öka elevers och lärares kunskap och engagemang i internationella frågor
4. lyfter aktivt fram internationella frågor i den ordinarie undervisningen
5. uppmuntrar elever till gemensamt globalt engagemang i elevföreningar
6. erbjuder årligen sin personal fortbildning i internationella frågor

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post