Om skolan

Arlandagymnasiet rustar dig för framtiden. Vi erbjuder ett brett utbud av unika utbildningsvägar oavsett om du har siktet inställt på ett jobb direkt efter gymnasiet eller på att studera vidare. 

På Arlandagymnasiet är kunskap och lärande i fokus, och som elev möts du av engagerade lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva höga förväntningar, vilket får dig som elev att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du kommer få kontakter för livet. För oss på Arlandagymnasiet är det viktigt att du som elev känner dig stolt över din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar ta dig dit du vill!

 

Arlandagymnasiets pedagogiska modell

Arlandagymnasiet arbetar från och med höstterminen 2019 utifrån Arlandagymnasiets pedagogiska modell, vilket utgörs av pedagogiska utgångspunkter för kvalitet i undervisningen.

Målet med det gemensamma pedagogiska modellen är undervisning som skapar bästa möjliga förutsättningar för likvärdighet, trygghet, studiero och att samtliga elever når målen för sin utbildning, samt en god arbetsmiljö för lärarna.

 

Förhållningsätt:

 • Höga förväntningar
 • Kunskap- och uppdragsfokuserat
 • Relationsskapande 

 

Kännetecken:

 • Tydlighet och stimulans
 • Relevans och återkoppling
 • Tillit och delaktighet 

 

Lärarhandlingar:

 • Gemensam lektionsstruktur 
 • Varierad undervisning
 • Elevaktiva arbetssätt

 

I Arlandagymnasiets pedagogiska modell ingår Arlandalektionen som är en gemensam lelktionsstruktur.

Arlandalektionen

Välkomnande och tydlig start:

 • Lektionen startar på utsatt tid genom att läraren hälsar eleverna välkomna i dörren.
 • Läraren stänger dörren vid uppstart av lektionen och öppnar för gemensamt insläpp av elever som kommer sent till lektionen (max 15 minuter efter lektionens start).
 • Lektionen startar med något som syftar till att skapa intresse och engagemang.
 • Närvaro stäms av och noteras enligt rutin.
 • Lektionens mål, syfte och innehåll presenteras på tavlan.
 • Eventuell koppling till föregående lektion tydliggörs.

 

Under lektionen:

 • Läraren förklarar förväntningar och arbetssätt.
 • Undervisningen erbjuder olika aktiviteter och uppgifter med olika tempo, nivå, omfång och metod.
 • Undervisningen är varierad genom en variation av aktiviteter och uppgifter.
 • Undervisningen kopplas till elevernas erfarenheter och är relevant med utgångspunkt i elevernas vardag, intressen och framtida yrkesval.
 • Undervisningen planeras så att så mycket som möjligt av elevernas arbete sker under lektionstid.
 • Återkoppling sker löpande under lektionen (muntligt och/eller digitalt).
 • Läraren ansvarar för elevernas placering i klassrummet och gruppindelning.
 • Läraren ansvarar för att skapa ett bra klassrumsklimat genom att skapa samhörighet, delaktighet och dialog.
 • Läraren ansvarar för att gemensamt framtagna ordningsregler efterlevs.
 • Långa lektioner innehåller inslag av pauser och rörelse.

 

Tydligt avslut 

 • Gruppen återsamlas för gemensamt avslut.
 • Lektionens innehåll sammanfattas utifrån mål och syfte.
 • Lektionens utvärderas.

 

 

 


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post