Om oss

Ta dig dit du vill!

 

Kunskapens hus 


Arlandagymnasiet ligger i Märsta, nära till både centrum och pendeltåg. Byggnaden som Arlandagymnasiet befinner sig i kallas för Kunskapens Hus – här inryms skrivsal, välutrustat bibliotek, mysigt café, skolmatsal och en restaurang. Vi har ett modernt bibliotek och våra eleverna förfogar över antingen datorer eller iPads från skolstarten i ettan. Vi har även moderna lokaler i Rosersberg för Risk- och Räddningsprogrammet. Mer information finns under respektive program.

I Kunskapens hus ligger även Kulturum, en stor aula som tar drygt 450 personer och som flitigt används vid olika kulturevenemang. Till resurserna tillkommer även duktiga och engagerade lärare, studie-och yrkesvägledare samt en bra elevvård specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor och kuratorer. Tillsammans med gymnasiesärskolorna Kunskapssmedjan och Kunskapsverkstan utgör Arlandagymnasiet den kommunala gymnasieskolan i Sigtuna kommun.

 

Trivsel och delaktighet

Våra årliga utvärderingar visar att elever och personal trivs mycket bra på vår skola. Duktiga lärare, känslan av delaktighet i skolans arbete, och gymnasiets ljusa och luftiga lokaler är bidragande orsaker till detta. Men inte minst det goda klimatet som råder mellan eleverna och mellan elever och lärare. Vår verksamhetsidé är att vår skola ska präglas av kreativitet och aktivt deltagande. Alla tar ansvar och visar varandra respekt och alla ges möjlighet till delaktighet, personlig utveckling och framgång. Tillsammans skapar vi trivsel. Vi är därför övertygade om att även du kommer att få en bra, lärorik och trevlig tid på Arlandagymnasiet.

 

Individuella valmöjligheter

Vi jobbar mot att våra elever i stor utsträckning ska ges möjlighet att, genom individuella val, tillgodose sina personliga intressen och behov. Därför erbjuder vi många olika utbildningsvägar och individuella valmöjligheter. Vi erbjuder elva olika nationella program att välja mellan. Alla program har valbara alternativ.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post