Studenten i våras

2017-06-09

I fredags firade vi på Arlandagymnasiet våra avgångsklassers studentdag! Familj, släkt och vänner slöt upp i stort antal för att fira. Här finns utmärkelser och ett axplock av bilder! Lycka till alla studenter!

Bästa åk 3 student 2017
EK14 - Kristin Thorlacius Thorleifsdottir
FTP14 - Emil Schylander
FTT14 - Joacim Lund
HA14 - Albin Allansson
EST14 - Natalie Holmlund
SAMMED14 - Christina Kongsmark Koch
NA14 - Adam Rosvall
RL14 - Getkanok Chatsuwan
ROS14 - Wilma Frankenberg
SAS14 - Martina Wedin Olsson
TE14 - Pierre Segerström
VO14 - Pamela Diaz Alegria

Arlandagymnasiets lärarstipendium

Elev på studieförberedande program:
Pierre Segerström, TE14

Eleven har nått synnerligen goda studieresultat och visat ett stort engagemang för både sin personliga utveckling såväl som skolans utveckling. Eleven har ända sedan årskurs 1 haft en bra inställning till skolan och har lyckats prestera i samtliga kurser. Eleven är ambitiös och intresserad och har också varit en stöttande vän för sina klasskamrater. Därtill har eleven varit en stark och trygg marknadsförare för skolan samt ovärderlig för Musikföreningen. 

Elev på yrkesförberedande program:
Getkanok Chatsuwan, RL14

Eleven har utvecklat en stor kreativitet i de praktiska ämnena samtidigt som hen har genomfört de teoretiska ämnena med stor säkerhet. Eleven har en oerhörd känsla för yrket och är redan i dag en uppskattad kollega och medarbetare på sin arbetsplats. Eleven är alltid otroligt engagerad, hjälpsam, motiverad och ambitiös och är en stor förebild för både yngre och jämnåriga elever. 

Utmärkelse årets elev:
Nyamgerel Nanjid, EK14, är en positiv kraft, en glädjespridare, en juste kamrat och en ambitiös entreprenör som i alla lägen agerar förebild och inspiratör för elever såväl som personal.

Idrottsskölden
Kristin Thorleifsdóttir (handboll), EK14
Alexander Jansson (innebandy), EK14

Beckers naturvetarstipendie:
Adam Rosvall och Malek Kantari, NA14
"De är ambitiösa elever som genom flitiga studier och hårt arbete nått utmärkta studieresultat samt visar på ett mycket väl utvecklat naturvetenskapligt förhållningssätt."

Räddningsskolan Rosersberg Stipendium:
Åsa Eriksson, ROS14B
"Denne elev har genomfört de teoretiska och praktiska lektionerna på ett förtjänstfullt, uppmärksamt och reflekterande sätt. Eleven har genomfört de praktiska momenten med både ansvarskänsla, initiativrikedom och visat stort intresse. Eleven har genom sin personlighet, ledaregenskaper och med god kamratanda visat ett exempel på gott brandmannaskap"

Arlandagymnasiets musikstipendium
Pierre Segerström, TE14
"Pierre har varit mycket aktiv i skolans musikliv och musikförening. Han har även deltagit i styrelsearbetet som ledamot. "

Elevhälsan och studions stipendium till Ingeborg Maria Sandströms minne:
Cherif Cherkaoui (HRH13), Jeseph Fredrik Sawaya (FTP14) och Areerat Khamphira (ROS14a).

Företagarna i Sigtuna, UF-stipendium:
No-Tie UF (Aisha Ali, Babneet Kaur och Nyamgerel Nanjid) har under läsåret uppvisat prov på kreativitet, god samarbetsförmåga och entreprenörsanda. De har utifrån egna upplevda behov tagit fram en unik och efterfrågad produkt som de marknadsfört på ett varierat och spännande sätt. Tillverkningen har skett med hjälp av högteknologisk utrustning. Företagandet har på alla sätt karaktäriserats av ett innovativt och prestationsinriktat arbetssätt kombinerat med en positiv inställning och hög ambitionsnivå.

Rotary Märsta "Stipendium för ung företagsamhet, Johan Berggrens minne":
Brighter Future UF (Amanda Larsson, Petra Daoud, Fanny Kyller, Cindy Makdesi, Kristin Thorleifsdóttir alla EK14) har sålt en egentillverkad produkt och i arbetet visat prov på förståelse för hållbarhetens alla sidor, både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har präglat affärsidén.

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post