Reactasamordnare på AGY

2017-10-24

Med stöd av Allmänna arvsfonden har Reacta under året utbildat skolpersonal, vilka har till uppdrag att stärka det hälsofrämjande arbetet och skapa samverkan för hela skolan i detta uppdrag.

Under de senaste åren har Reacta genom projektet Unga, Makt och Hälsa skapat hälsorådsmodellen med vilken elever får ökade möjlighet att själva påverka sin hälsa. Till detta har Reacta utbildat samordnare för att stötta både elever och skolan i detta arbete.

Utbildningen har genomförts i samarbete med bland annat Demokratiakademin och Skövde högskola. Deltagare har fått lära sig om hur man praktiskt kan arbeta med Reactas hälsorådsmodell, skillnaderna mellan åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbete, hur man utifrån empowerment skapar samverkan och hur man med det motiverande samtalet som grund kan stötta elevers egna möjligheter till hälsofrämjande aktiviter.

Utbildningens syfte är att skapa ett samarbete för elevhälsoteamet och skolspersonal att framgångsrikt arbeta hälsofrämjande, tillsammans med eleverna.

"Nu ska vi hem och stötta alla våra elever som vill komma igång med hälsoråd" hälsade en av deltagarna när kursintyg delades ut!

På Arlandagymnasiet utbildades Mia Jönsson och Matilda Frans. Kontakta någon av dem om ni har några frågor.


Läs mer om Reacta här!

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post