Arlandagymnasiet erbjuder fler platser på Flygteknik

2019-05-08

Flygteknikbranschen har ett stort rekryteringsbehov samtidigt som många unga är intresserade av att arbeta inom branschen. Ändå har inte ekvationen gått ihop. Möjligheterna till utbildning har nämligen varit för få. Sigtuna kommun ökar nu antalet platser på Flygteknikutbildning till det dubbla. 
 
Utbildningen i den nytillkomna klassen kommer att ligga inom samma program men ha en mer teoretisk inriktning. Det ingår dock minst 15 veckors praktik i flygbranschen och utbildningens yrkesinriktade ämnen kommer även inom detta alternativ till stor del bedrivas i utbildningslokalerna på Arlanda. - För oss är det såklart bra att få fler platser på en utbildning som riktar sig mot vår största arbetsplats i kommunen, Arlanda, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. 

Flygteknikutbildningen – Skolförlagd med APL, sökkod FXFLY-ARN (Nyheten!)
Den nya skolförlagda utbildningen kommer vara ett yrkesprogram med minst 15 veckors praktik (APL) i flygbranschen. Utbildningens yrkesinriktade ämnen kommer även inom detta alternativ till stor del bedrivas i utbildningslokalerna på Arlanda. Den största skillnaden är att du kommer ha mindre praktik och mer tid i undervisningslokalerna samt teoretisk undervisning i klassrum. Naturligtvis har undervisningen anknytning till flygbranschen. 
 
Är du intresserad av fortsatta studier på högskola, universitet och yrkeshögskola? Kanske drömmer du om att bli pilot, flygledare eller vill satsa på att få goda möjligheter till arbete i flygbranschen efter avslutade gymnasiestudier. Då är den skolförlagda utbildningen det självklara valet för dig!  

Flygteknikutbildningen – Lärling, sökkod FXFLY0L-ARN 
Vår populära lärlingsutbildning kommer att fortsätta att bedrivas enligt det ordinarie upplägget, som du redan har sökt och enligt den information som du har fått på gymnasiemässan, öppet hus och besök på Arlanda. Denna utbildning innebär att lärling startar från och med höstterminen årskurs 2 och innehåller praktik under hela årskurs 3.  
 
Detta är rätt val för dig som är intresserad av flygmekaniker- och flygteknikeryrket i olika varianter! Utbildningen kommer naturligtvis fortsätta ge dig möjlighet att läsa högskole-behörighet samt möjlighet att söka eftergymnasiala utbildningar. 
 
Har du redan valt Arlandagymnasiets Flygteknikprogram? 
Du som fortsatt vill söka Lärlingsutbildningen behöver inte göra någonting.  
Om intresse finns kan du däremot lägga till den nya skolförlagda utbildningen som ett andrahandsval. Detta måste göras senast den 15 maj! 
 
Du som istället är intresserad av den nya skolförlagda utbildningen behöver göra ett omval. Du kan också ha kvar lärlingsutbildningen som ditt andrahandsval.  
Detta måste göras senast den 15 maj! 
 
Frågor? 
Vid frågor om utbildningsupplägg och liknande kontakta  
Rektor Sari Geary sari.geary@arlandagymnasiet.se  
 
Vid frågor om sökvägar eller omval kontakta  
SYV Andreas Sällberg andreas.sallberg@arlandagymnasiet.se 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post