Skolsköterskor

Skolsköterskor EMI - AGY

Skolsköterskorna tillhör Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). Vårat uppdrag är framförallt hälsofrämjande och förebyggande arbete för att bidra till och förbättra den egenupplevda hälsan.Skolsköterskorna har öppen mottagning i mån av tid måndag - fredag. Mottagningsverksamheten ersätter inte primärvården, utan vi hanterar i första hand hälsofrågor som är relaterade till skolan. Vi gör medicinska bedömningar för elever med olika typer av skolrelaterade hälso- och inlärningsproblem. Skolsköterskorna ingår i skolans kristeam. 

Hälsosamtal

Skolsköterskorna har ett salutogent förhållningssätt och erbjuder samtliga elever i årkurs 1 hälsosamtal där livsstilsfrågor i kombination med den fysiska, psykiska och sociala hälsan diskuteras. Syftet är att öka elevernas kunskap och medvetenhet kring friskfaktorer samt hur dessa påverkar hälsan. Vi hälsoundersöker och vaccinerar nyanlända elever. 

Förebyggande arbete i samverkan

Skolsköterskorna arbetar på individ, grupp och organisationsnivå och skolsköterska tillsammans med kurator håller en gemensam hälsodialog med samtliga klasser i årskurs 1 för att stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan. 

Tystnadsplikt

Skolsköterskorna har lagstadgad tystnadsplikt.

 

Lena Henriksson

     Julia Eriksson
ROS, IM och GYSÄR   Studieförberedande och yrkesförberedande program
lena.henriksson@arlandagymnasiet.se   julia.eriksson@arlandagymnasiet.se
Mobil 073 666 34 42   Mobil 073 661 04 48Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post