Elevhälsa

Elever och en docka

Elevhälsan på Arlandagymnasiet består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger/speciallärare, skolläkare, skolpsykolog och hälsopedagog. Det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete gällande hela skolans förebyggande ANDT-, arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete. 

 
Elevhälsan stöttar även utsatta elever och verkar för ett nära samarbete med skolans övriga personal och i de fall där det finns behov även med externa instanser såsom exempelvis Socialtjänsten, BUP, Maria Ungdom, Vuxenpsykiatrin samt olika vårdcentraler och sjukhus. Vi ingår även i skolans kristeam.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post