Elevinflytande

På Arlandagymansiet finns flera olika forum för elevers delaktighet och inflytande. På varje enhet finns elevråd där elever från de olika programmen på enheten finns representerade. Utöver detta anordnas skolkonferens en till två gånger per läsår, på vilken elever från samtliga enheter finns representerade. Vid skolkonferensen har eleverna bland annat möjlighet att ha inflytande över skolans ordningsregler. 

Arlandagymnasiet har även ett matråd, i vilket bland annat elever och personal från matenheten finns representerade. 

På Arlandagymnasiet finns även en arbetsmiljögrupp i vilket elevskyddsomdbud från de olika eneheterna finns respresenterade. Detta är ett forum för eleverna där de ta upp frågor kring såväl den pysiska som fysika arbetsmiljön på skolan. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post