Skärpta straff ska ge invånarna säkrare livsmedel

2019-01-14

Straffen för brott mot livsmedelslagen har skärpts i Sverige. Från 1 januari 2019 började den nya nationella lagstiftningen att gälla och innebär bland annat införande av sanktionsavgifter för den som inte registrerar sin livsmedelsverksamhet hos sin kommun.

Varje år kontrollerar Sigtuna kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer ungefär 420 olika verksamheter som hanterar livsmedel. De ser bland annat till så att livsmedel förvaras i rätt temperatur, att lokalen och utrustningen är ren och att de som arbetar med maten har tillräckliga kunskaper för rätt och säker hantering. De tittar även på skadedjursbekämpning och vattenkvalitet.
Det är därför viktigt att verksamheterna finns registrerade.
- Den här nya lagstiftningen med sanktionsavgifter som beslutats av riksdag och regering syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. Kommunens invånare och konsumenter som besöker kommunen ska kunna känna sig trygga att äta den maten som serveras på skolan, caféer, restauranger eller när man köper mat i butiker eller online, säger Magdalena Alehagen, miljö- och hälsoskyddsinspektör Sigtuna kommun.
Sanktionsavgifterna kan variera mellan 2500 kronor upp till 75 000 kronor.

Är det riktigt allvarliga brott, som att livsmedel produceras, hanteras eller marknadsförs på ett sätt som kan orsaka fara för människors liv och hälsa, kan även fängelsestraff på upp till två år utdömas.

Registrering kan göras på Sigtuna kommuns hemsida:
https://sigtuna.se/sv/Miljo--Natur/Livsmedel/Starta-restaurang-eller-cafe/

Den som har frågor om registrering får gärna kontakta livsmedelsenheten på Sigtuna kommun mellan klockan 8-16 varje vardag på nr: 08-591 266 60

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan