Sigtuna kommun satsar på ateljeristor

2015-09-07

Förskolebarnen i Sigtuna kommun ska stimuleras till nya infallsvinklar, nya perspektiv och nya tankar.
Det är syftet med den nya satsningen – att utbilda två ateljeristor.
- Förskolan har en avgörande roll för att lägga grunden för ett barns utveckling och det livslånga lärandet. Vi tar nu ytterligare steg att utveckla förskolan i Sigtuna kommun, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

För att kunna förstå och möta andra kulturer, generationer och livsåskådningar behövs ett rikt språk.
Inom förskoleverksamheten i Sigtuna kommun talas det ofta om de 100 språken, som bland annat innefattar sång, musik, kroppsspråk, lek, bildspråk, beröring, lust och drama.
- Barn kan undersöka ett fenomen på olika sätt. Tillför vi sedan ett nytt ”språk” kan undersökandet fördjupas och nya tankar dyka upp. Hur målar man ljud? Eller, hur kan vi förstå ljud med hjälp av musik? Vi väljer att utbilda en musiker och en bildkonstnär till ateljeristor, för att det ska bli olika ”språk” som representeras. Vi tänker att olikheter berikar, säger Ingmari Brockland, verksamhetschef för förskolorna i kommunen.
Pernilla Bergqvist fyller i:
- Genom att utveckla miljö, material och uttryckssätt kan en ateljerista fördjupa skapandeprocesser i förskolan och inspirera till ännu mer kunskap och kreativitet.
Idag, måndag, är första utbildningsdagen för Ingela Adolfsson Arvheim och Erika van Vulpen.

Ateljeristans yrkesprofil:
Goda kunskaper i pedagogisk dokumentation och observation.
Att inspirera barn och pedagoger att hitta uttryckssätt som leder deras forskning framåt.
Att kommunicera barnens arbeten utanför skolan.
Driva och handleda projekt.
Vara öppen för olikhet och konfrontation i förskolans/skolans hela organisation och att utmana den.
Dessutom behöver en ateljerista ha förmåga att se på lärandemiljöer ur ett kulturanalytiskt och estetiskt perspektiv

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan