"Vi har höga förväntningar på våra invånare och tror på dem"

2018-02-22

Sigtuna kommun är den kommun näst efter Danderyd som är bäst i länet på att få ut invånare i arbete. 91 procent av de som haft försörjningsstöd men avslutat det, är efter ett år fortfarande självförsörjande.

I Sigtuna kommun har 294 hushåll försörjningsstöd, vilket är den lägsta siffran på många, många år.

- Det är roligt att se att hårt arbete ger resultat. Att fler kommer i egen försörjning bidrar till att vi kan lägga mer pengar på skola, vård och omsorg, säger Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

En stor framgångsfaktor är det täta samarbetet mellan Försörjningsstöd, Komvux/SFI och Jobbcenter.

- Först och främst handlar det om en gemensam inställning, vi har höga förväntningar på våra invånare och tror på dem. Jobbet är nyckeln till integration. Sedan kan vägen dit se lite olika ut. Om en person till exempel går på SFI (Svenska för Invandrare) och vi ser att personen inte gör progression, kanske den personen istället ska göra språkpraktik. Vi gör regelbundet noggranna uppföljningar på individnivå för att se hur invånaren bäst kan göras redo för arbetsmarknaden, säger verksamhetschef Kambiz Asadollahi och hyllar sin personal, alltifrån socialsekreterarna på försörjningsstöd till studievägledarna och jobbcoacherna på Jobbcentret och lärarna och rektorerna på Komvux samt enhetscheferna.

- Det handlar om samspelet mellan oss, vi startar yrkesprogram utifrån arbetsmarknadsläget. Vi har även startat upp SFI med yrkesinriktningar inom kök, säger Kambiz Asadollahi.

Av de personer som var klara med studierna på kommunens yrkesprogram i vuxenutbildningen förra året gick 90 procent direkt ut i arbete.

- Att kunna försörja sig är vägen till ett självständigt liv. Vi har visat att Sigtuna är möjligheternas kommun och att vi har verktygen för att öppna dörrar in till arbetsmarknaden, säger Lars Göran Mellberg (L), vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

- Nu fortsätter vi arbetet med att minska utanförskap genom bland annat. Etableringslyftet som syftar till att få ut nyanlända i egen försörjning, säger Mattias Askerson.

I Sigtuna kommun är utbildningsnivån generellt låg men det finns många arbetstillfällen i och med Arlanda, all hotellnäring i kommunen samt logistikcentret i Rosersberg.

Kontaktpersoner

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Mattias Askerson (M)
Ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
073-766 09 09
mattias.askerson@sigtuna.se

Jessica Johnson (L)
Politisk sekreterare (L)
073-666 31 23
jessica.johnson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan