”Våra invånare ska ha inflytande och vara delaktiga i utvecklingen”

2018-10-16

Under hösten har 2200 slumpvis utvalda invånare i Sigtuna kommun fått en enkät hemskickad till sig.
Frågorna i Medborgarundersökningen 2018 handlar bland annat om trygghet, äldreomsorg, skolor – och invånarens uppfattning om sitt eget inflytande.
- Det här är ett centralt verktyg för oss för att ta reda på invånarnas syn på kommunen i helhet och på de tjänster vi erbjuder. För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

Hur bra tycker du att utbildningsmöjligheterna i Sigtuna kommun är? 
Vad anser du om det kommersiella utbudet i kommunen? 
Hur trygg känner du dig? 
Vad är din uppfattning kring antalet idrotts- och motionsanläggningar och deras kvalitét? 
Vad är din bild av förskolorna? Grundskolorna? Gymnasieskolorna? Äldreomsorgen?

Med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, har Sigtuna kommun skickat ut frågor som rör det mesta som invånarna berörs av.

Den som svarar är anonym och får sätta betyg efter en tiogradig skala. Omdömena sammanställs sedan och blir en bra fingervisning om vad som saknas, vad som fungerar bra och vad kommunen måste arbeta hårdare eller på annat vis med.

- Även om det kanske kan kännas tungt att ägna tid åt att svara på en enkät, så är det en bra investering att lägga ner tiden att svara. Kommunens arbete berör livet i Sigtuna så mycket och då är det här en bra möjlighet att kunna vara med och påverka. Det är ju för våra invånare vi arbetar, säger Helen Kavanagh Berglund och fortsätter:
- Vi välkomnar alltid synpunkter till vårt Kontaktcenter eller direkt till alla verksamheter. Vi arbetar just nu även med en medborgardialog i Valsta där invånarna tillsammans med kommunen diskuterar hur vi åstadkommer en långsiktig hållbar utveckling av Valsta.

Efter sammanställningen av Medborgarundersökningen 2017 framkom bland annat att invånarna såg otryggheten som ett problem i kommunen. Detta har varit ett prioriterat område som kommunens samtliga verksamheter arbetat fokuserat med.

- Vi vill att våra invånare ska ha inflytande och ska vara delaktiga i utvecklingen av kommunen. Vi vill också kunna ge invånarna bättre service på ett smartare sätt och då behöver vi veta vad de tycker, säger Helen Kavanagh Berglund.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Helen Kavanagh Berglund
Biträdande kommundirektör
073-666 31 82
helen.kavanaghberglund@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan