"Kunskap är en bra start"

2015-06-09

Den våldsbejakande extremismen blir alltmer utbredd i Sverige.
Sigtuna kommun har därför bestämt att ta fram en strategi för detta.
I dag samlades politiker och förvaltningschefer för ett rundabordssamtal.
- Det här är jätteviktigt och vi måste ta vårt ansvar. Samverkan är ett nyckelord, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och en av initiativtagarna.

Hur kan vi i Sigtuna kommun förebygga och förhindra att våldsbejakande extremism får fäste här?
Vilka signaler bör vi vara vaksamma på?
Vilka mekanismer är det som gör att någon är beredd att använda våld för att förändra samhället?
Frågorna var många och diskussionerna viktiga när politiker och förvaltningschefer i Sigtuna kommun i förmiddags samlades för ett rundabordssamtal tillsammans med två representanter från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

- När vi blir mer medvetna om problemet är det lättare att se det. Därför är kunskap en bra start. Det handlar om att medvetandegöra kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund på signaler, säger Daniel Norlander, huvudsekreterare i Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism (som arbetar på uppdrag av Regeringskansliet).
Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön. Enligt Säkerhetspolisens årsrapport från 2014 utgör dock den våldsbejakande islamismen i dagsläget det största hotet mot svensk säkerhet.
- Kriget i Irak och Syrien och det försåtliga sätt som ungdomar värvas till IS ställer nya krav på oss som kommun. Inte minst viktigt är att ge föräldrar stöd och hjälp att rädda sina barn från IS-klor. Vi har också sett våldbernägna nazistgrupper ute på våra gator. Det här måste vi hålla ett fast grepp om, säger Dan Rosenholm, kommunalråd (FP).

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som mål att besöka 100 kommuner under 2015, för att öka kunskapen och stödja och stärka den lokala samverkan.
- Ett förebyggande arbete mot alla former av våldsbejakande extremism är en viktig demokratifråga. Här i Sigtuna kommun är vi en stolt fristad för förföljda författare och andra kulturpersonligheter. Vi ska självklart vara en fristad i alla aspekter, fri från alla former av hot, våld och hat, säger Pernilla Bergqvist (FP).

Pressansvarig:
Robert Andersson
Politisk sekreterare (FP)
073-666 53 91
robert.andersson@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se


 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan