Utveckling av hamnområdet och strandpromenaden i Sigtuna stad

2010-04-28

Hamnområdet och strandpromenaden i Sigtuna stad ska utvecklas för att bli mer trivsam och vackrare. Närheten till vattnet ska tas tillvara bättre och tillgängligheten till Mälaren är i fokus. Även trafiksituationen på Strandvägen ska göras säkrare och mer framkomlig. Idag presenterade kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) ett förslag till hur förbättringar ska kunna genomföras. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i frågan redan under maj.

 

- Efter flera decenniers diskussion utan resultat ser vi i den nuvarande kommunledningen till att gå från ord till handling. En strandpromenad hela vägen genom staden blir klar till redan till sommaren och förbättringarna med bryggor, trädäck, lekplats och annat kommer finnas på på plats till hösten, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun

 

Varvstomt med publik byggnad

Hamnplan, platsen där båtvarvet ligger i dag, kommer att få en ändrad användning med möjlighet till torghandel och marknadsstånd. En ny publik byggnad är planerad och förslaget är en byggnad om 450 kvm i ett våningsplan. Innehållet för denna är ännu inte bestämt annat än den del som ska rymma service för båtgäster. Planprocessen är påbörjad och kommer att tas upp för samråd under våren.

Sigtunas hamn ska även få ny en vågbrytare så gästande båtar slipper ligga på utsidan av piren. De befintliga båtplatserna kommer att flyttas om, men antalet blir det samma som idag.

 

Säkrare trafikmiljö vid hamnen

Trafikmiljön vid Strandvägen enkelriktas mellan Sneda gränd och Varvsgränd för att ge bättre plats för oskyddade trafikanter, cyklister och gående. Gångvägen vid hamnen kommer även att breddas så att det blir möjligt för cyklister att ta sig fram längs med vattnet på samma sätt som vid strandpromenaden i övrigt. Strandvägen kommer att få 5 – 6 nya parkeringsplatser som möjliggörs genom att körbanebredden minskas. Vid Varvsgränd och på Hamnplanen tillskapas cirka 40 nya parkeringsplatser.

 

Fler upplevelsebryggor

Strandpromenaden ska få fler upplevelsebryggor  och det öppna parkrummet vid strandängarna ska utvecklas för att skapa bättre förutsättningar till lek och avkoppling.

 
Ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Johansson, kommunalråd (S)                                   073-633 87 85

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun           073-661 35 59

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument