Uttalande av kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson: Humlegården i Sigtuna kommun räddad

2012-08-23

Stiftelsen Humlegården i Sigtuna kommun har under ungefär femtio år bedrivit rehabiliteringsverksamhet för neurologiskt handikappade. Stiftare till Stiftelsen Humlegården är Neurologiskt handikappades Riksförbund i Stockholms län.

Humlegården tar årligen emot många patienter som har haft stroke, har MS eller Parkinson. Ett trettiotal personer jobbar på Humlegården.

Stiftelsen Humlegården har under flera år brottats med ekonomiska svårigheter och under sommaren 2012 kom beskedet om att stiftelsen har gått i konkurs. Verksamheten har stängt och personalen har fått gå hem. En konkursförvaltare har tagit sig an att avveckla verksamheten.

Kommunledningen har engagerat sig i verksamhetens fortlevnad och tagit flera kontakter för att hitta en lösning för verksamheten.

Under förra veckan förde jag diskussioner med fastighetsägaren Rikshem och Valjeviken.

Valjeviken är en annan stiftelse inom handikapprörelsen i Sverige, även den stiftad av Neurologiskt handikappades Riksorganisation. Valjeviken har sitt säte i Blekinge, men finns på några ytterligare platser i landet.

Idag har förhandlingarna fortsatt på kommunledningskontoret i Märsta. Många svåra frågor skulle lösas ut och till slut kunde en uppgörelse nås. Valjeviken kommer att ta över verksamheten på Humlegården och vara hyresgäst hos Rikshem. Ett femårigt hyresavtal kommer att tecknas.

Så fort överenskommelsen var klar begav sig VD:n för Valjeviken, Jan Karlsson, vice VD:n för Rikshem, Ilija Batljan, och jag till Humlegården för att träffa den personal som har sagts upp från sina jobb. Personalen var inkallad till ett möte för att bl.a. träffa arbetsförmedlingen för att få information om hur man går till väga när man blir arbetslös. Beskedet om att Valjeviken tar över verksamheten och att merparten av personalen kommer att anställas av den nya huvudmannen kom därför som en mycket positiv nyhet.

Den 1 oktober kommer de första patienterna återigen att kunna komma till Humlegården. Detta är en viktig rehabiliteringsverksamhet för hela Stockholmsområdet. Ca 300 patienter årligen har använt sig av Humlegårdens verksamhet, och merparten av dem kommer ifrån Stockholms län.

Jag välkomnar att Rikshem och Valjeviken har kommit överens om hyresförutsättningarna de kommande åren. Det är mycket glädjande att en så välrenommerad stiftelse som Valjeviken nu tar över, och jag ser fram emot att det, i Humlegårdens lokaler i Sigtuna, kommer att bedrivas en viktig rehabiliteringsverksamhet under många år framöver. Det är viktigt för patienterna i första hand och det är även mycket glädjande för personalen.

Ytterligare information
Anders Johansson (S), kommunalråd Sigtuna kommun, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0727-27 67 92

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan