Utbyggnad av Saturnus förskola i Märsta ger 25 nya platser

2010-05-06

Saturnus förskola i Märsta ska byggas ut och ge plats för ytterligare 25 förskolebarn. Det beslutet fattade Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun vid sitt senaste sammanträde.


- Sigtuna kommuns befolkning växer och allt fler väljer att ha sina barn i förskolan. Därför behöver vi utöka verksamheten redan i år, säger Gun Eriksson (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Behovet av att bygga ut Saturnus förskola i Steninge har tidigare funnits med i kommunens planer för investeringar under 2011 -2012. Nu kommer utbyggnaden att påbörjas redan detta år med anledning att det ökade behovet av barnomsorgsplatser. Ett ytterligare skäl är att de fuktproblem som upptäckts behöver åtgärdas omgående.
Enligt det beslut som togs i kommunfullmäktige ska Saturnus få en tillbyggnad på 290 m2.  I samband med tillbyggnaden ska det även installeras ett nytt ventilationssystem med värmeåtervinning och ett vattenbaserat värmesystem som ger lägre driftskostnad för verksamheten i ett längre perspektiv. Ytskikten i den befintliga delen av Saturnus förskola ska även genomgå en renovering och köket kommer att anpassas till dagens arbetsmiljökrav. 
Den totala kostnaden för renoveringen och tillbyggnaden av Saturnus förskola är beräknad till 15 470 000 kr.

För ytterligare frågor vänligen kontakta 
Gun Eriksson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden 070-250 74 20
Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun 073-661 35 59

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan