"Tydliga normer leder bort från droger och kriminalitet"

2018-03-05

Det finns många orsaker till att barn och ungdomar provar tobak, alkohol och narkotika i unga år så som tillgänglighet till droger, otrivsel i skolan och konflikter i familjen. Men Sigtuna kommun väljer att fokusera på risk- och skyddsfaktorerna – att arbeta förebyggande helt enkelt.

- Det är lätt att sätta in åtgärder när skadan redan är skedd, men det finns mycket man kan göra för att förebygga ett beroende hos barn och unga, menar Marie Unander-Scharin, prevention- och säkerhetssamordnare på Sigtuna kommun.

Ytterst handlar det om att skapa framtidstro, trivsel i skolan och inte minst tydliga normer och förväntningar från föräldrar.

- Vi arbetar med många olika nätverk och samverkar med flera delar av samhället för att ge bästa möjliga stöd åt föräldrar och barn. På så vis försöker vi stävja drogmissbruk och kriminalitet, säger Marie Unander-Scharin.

- Att arbeta med barn och ungdomar på det här sättet är ett viktigt inslag i det helhetsgrepp den nya kommunledningen tar för att öka tryggheten och trivseln i Sigtuna kommun, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M).

Några insatser som kommunen svarar för är:

• föräldraskapsgrupper för föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Här används föräldraskapsprogrammet ABC. Frågor som tas upp är hur föräldrar kan stärka barns självkänsla, relationerna i familjen, samt hur konflikter kan förebyggas.

• stödgruppen för föräldrar till barn och unga med bland annat ADHD, ADD, Tourettes och Aspergers syndrom. Gruppen utgår ifrån Programmet Vägledande samspel/ICDP.

• SSPF – en samverkansgrupp för socialtjänsten, polisen, rektor och kurator, fältarbetare och fritidspersonal i kommunen. Syftet är att utveckla samarbetet kring barn och unga som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk och befinner sig i destruktiva miljöer. Samtliga av kommunens högstadieskolor och gymnasier ingår i fyra lokala samverkansgrupper.

• ANDT-undervisning (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) för elever i årskurs 5,6 och högstadiet tillsammans med skolsköterska eller kurator på respektive skola. I anslutning till besöket på skolan arrangeras ofta ett föräldramöte på samma tema.

- Vi vill ge föräldrar en bild av hur barnen resonerar kring ANDT-frågor för att de ska förstå hur de kan påverka alkoholintag och senarelägga alkoholdebuten hos sina barn, säger Marie Unander-Scharin.

För mer information, kontakta:

Marie Unander-Scharin
Prevention- och säkerhetsamordnare, Sigtuna kommun
08-591 262 16
Marie.unander-scharin@sigtuna.se

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) nås via:
Helle Nyman, politisk sekreterare (M)
08-591 260 26
helle.nyman@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller
Vikarierande pressekreterare, Sigtuna kommun
08-591 263 62
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan