Tillgänglighetsdag för kommunanställda

2012-09-17

Pressinbjudan

RullstolsåkareSigtuna kommun vill öka förståelsen för och insikten om vikten av att tänka på tillgänglighet och arrangerar därför den 17 september en prova-på-dag för kommunens medarbetare.

Den 17 september kl. 13:00-15:00 i ljusgården, kommunhusets entrévåning.
Först ut att prova på är Anders Johansson (S), kommunalråd, och Lola Svensson (S), ordförande handikapprådet. Därefter får alla som är intresserade prova på.

Tillgänglighetsdagen arrangeras som ett led i Sigtuna kommuns tillgänglighetsarbete. Syftet med dagen är att öka insikten om att tänka på Seende testar att vara synskadad.tillgänglighet, oavsett om det är ur ett invånarperspektiv eller kommunens egna medarbetares perspektiv. Man kommer till exempel att få möjlighet att prova på hur det är att vara beroende av rullstol, inte kunna se och hur det är att ha astma.

Tillgänglighetsfrågor handlar om att beakta helheten. I Sigtuna kommun finns en arbetsgrupp som består av representanter från kommunens Stadsbyggnads- och Fastighetskontor, samt kommunens handikapporganisationer. Arbetsgruppens uppgift är att säkerställa att gestaltningar av gaturummet och nya publika byggnader blir tillgängliga för alla invånare.

Permobilförare.- Så sent som för någon vecka sedan tittade vi i arbetsgruppen på utformningen av kommunens nya badhus. Det var väldigt bra och intressanta diskussioner. Om man vill vara säker på att skapa ett tillgängligt offentliga rum är handikapporganisationernas synpunkter ovärderliga. Det är en sak att ha en teoretisk kunskap om att det är viktigt att tänka på tillgänglighet, det är en helt annan sak att själv få prova på hur det är och på så vis få en insikt, därför är prova-på-dagen viktig, säger Lola Svensson (S), ordförande handikapprådet.

Ytterligare information
Lola Svensson (S), ordförande handikapprådet, 0739-62 96 60

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan