Ted Hesselbom blir ny chef på Sigtuna museum

2012-12-18

Ted Hesselbom, tidigare chef för Röhsska museet i Göteborg, tillträder som chef på Sigtuna museum 1 februari 2013. Ted Hesselbom är född 1960 i Malmö och utbildad i grafisk design på Konstfack. Han har lång erfarenhet som ledare och kreatör och som styrelseledamot i bland annat Statens Museer för Världskultur, Föreningen Konsthantverkets Vänner och Föreningen Svensk Form. Ted Hesselbom har bland annat skrivit boken U-design som handlar om design som ett verktyg för att bekämpa fattigdom och främja demokrati.

- Sigtuna museum har en mycket stor potential med sitt rika arkeologiska material, sin placering och sina kulturhistoriska föremål och vi har arbetat hårt och länge för att skapa ändamålsenliga klimatanpassade lokaler till museets samlingar. Ted Hesselbom är känd för att addera nya ämnen och aspekter och vi är mycket glada och stolta över att ha rekryterat honom för arbetet att bygga upp både museets verksamhet, position och varumärke, säger Anna Johansson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

- Vår ambition är nu att utveckla den museipedagogiska verksamheten, och här finns stor förbättringspotential. Vi vill också att Sigtuna museum på ett intressant och utmanande sätt ska belysa vår komplexa samtid genom det historiska perspektivet och för det är Ted Hesselbom helt rätt. Vi har högt ställda förväntningar och jag är säker på att de kommer att infrias med råge, säger Anders Mebius, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Sigtuna museums arkeologiska material utgör kärnan i museets samlingar. Materialet från vikinga- och tidig medeltid tillhör de största i landet och är av stort riksintresse. Det finns även redskap och annat material från närområdet som har stort lokalt historiskt värde. För dessa föremål bygger vi ett klimatanpassat föremålsarkiv. Utöver bättre lagring och exponering av samlingarna kommer en ombyggnation och en utbyggnad av museet att genomföras vilket innefattar bättre förutsättningar för museiverksamheten, ett nytt kafé och en mindre restaurang, bättre och fler arbetsplatser för personal och gästforskare samt funktionella möteslokaler. Det arbetet får nu Hesselbom vara med och sätta sin prägel på.

- Jag är imponerad av den kulturpolitiska ambitionen i Sigtuna kommun. Det i kombination med museets kulturhistoriskt och arkeologiskt viktiga samlingar ger oss goda möjligheter att skapa positiv utveckling säger Ted Hesselbom, tillträdande chef på Sigtuna museum.

För frågor kontakta

Anna Johansson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tfn 070-269 91 13

Anders Mebius, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, tfn 08-591 266 02

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan