Teamarbete ska förbättra hemtjänsten

2015-07-28

En vanlig kritik mot hemtjänsten i landet gäller bristen på kontinuitet.
Brukarna upplever en otrygghet i att det är så många olika personer som kommer hem till dem hela tiden, att personalen inte är densamma.
I Sigtuna kommun ska det bli ändring på detta. Från första september kommer personalen att arbeta i team, där varje team har ansvar för speciella gator i ett visst område.

- Hemtjänsten har ökat lavinartad under de senaste åren, många nya brukare med många insatser har gjort det svårt att hålla en bra kontinuitet. Personalen är verkligen jätteglada och engagerade inför förändringarna som startar i höst, berättar Graciela Molin, enhetschef för hemtjänsten i Valsta och Rosersberg.
Den 1 september drar de nya arbetsrutinerna i gång i Sigtuna kommun. Det kommer att finnas fyra hemtjänstgrupper, mot dagens tre, och dessa grupper delas i sin tur upp i olika team om fem till åtta personal beroende på antal brukartimmar som teamet har. Indelningen sker gatuvis. En till hemtjänst chef har anställs.
- Kontinuiteten kommer att öka eftersom samma personal jobbar i sitt team hela tiden. Vi har ju dessutom fått medel till 30 nya tjänster till hela hemtjänsten i kommunen, så det känns bra. ”Det här är precis vad vi behöver!” utbrast personalen när de fick redan på det här, säger Graciela Molin.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan