Skolan fokuserar på resultat, studiero och kompetens

2017-03-15

Ett vassare program för hur skolan ska utvecklas. Det har politiker av alla färger i Sigtuna kommun kommit överens om. Kommunens skolor har fått tre tydliga mål att uppnå.

Politikerna i Sigtuna kommun har tagit beslut om ett nytt program för att utveckla kommunens för- och grundskolor. Programmet är långsiktigt och gäller 2017-2023. Här pekar politikerna ut de övergripande mål som skolorna i Sigtuna kommun ska arbeta för att uppfylla:

  • Alla barn och elever når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande förmågor och färdigheter.
  • Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero.
  • Engagerade medarbetare med rätt kompetens.

- Det är mycket glädjande att presentera ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Detta är en tydlig riktning mot mål som är stabila över tiden samt gemensamma för alla politiska partier i Sigtuna kommun. Detta kommer att lyfta skolresultaten ännu högre och är därmed en vinst för alla barn och unga i vår kommun, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Enighet kring målen för skolan är en förutsättning för ett långsiktigt och konsekvent arbete över mandatperioder. Min förhoppning är att skolutvecklingsprogrammet skall utgöra grunden i det fortsatta arbetet att göra förskolor och skolor i Sigtuna kommun till de bästa i Sverige. Vi har även tidigare ställt oss bakom skolutvecklingsprogrammet, men ser nu positivt på ökat fokus på kärnverksamheten och resultaten i verksamheten, säger Johan Henrikson (M), 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- En bred överenskommelse är viktig eftersom vi vet att det är en framgångsfaktor för det livslånga lärandet och skolframgång. Alla barn och elever ska nå högre resultat, utveckla sina kunskaper, förmågor och färdigheter, säger Lars Andersson (S), ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

- Skolan ska i sitt uppdrag hjälpa alla våra barn och unga att förverkliga högt ställda mål. Det handlar om att lära känna sig själv och våga lita på att man kan forma sin framtid. Fantasi, kunskap och framåtanda är ledord tillsammans med övertygelsen om att våra ungdomar kan, bara de har en miljö som främjar deras utveckling. Det är en av Sigtuna kommunlednings allra högsta prioriteringar framöver. Vi når dessa mål tillsammans med våra skickliga pedagoger, alla deras elever men även i god samverkan med föräldrar och vårdnadshavare, säger Karolina Windefalk, Miljöpartiets ordförande i Sigtuna kommun.

Det blir sedan barn- och ungdomsförvaltningen, med rektorer, förskolechefer och pedagoger, som ska ta fram aktiviteter inom sin specifika verksamhet som bidrar till att målen uppfylls.

- Tydliga mål från politiken gör att vi i professionen kan fokusera på det som är viktigast för barnens och ungdomarnas positiva utveckling, säger barn- och ungdomsförvaltningens tillförordnade chef Leif Hildebrand.

- Jag välkomnar den politiska enigheten som borgar för långsiktighet och tydlighet i den riktning vi vill se i förskola, särskola och grundskola. Våra utmaningar är stora, men det här programmet är viktigt för att vi ska kunna rekrytera, behålla och utveckla vår personal, något som är en förutsättning för att vi skall lyckas, säger grundskolechef Johan Adler.

Presskontakter

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande barn- och ungdomsnämnden
Tel: 073-707 03 40
E-post: pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Sara Bertilsson (S)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-591 26 026
E-post: sara.bertilsson@sigtuna.se

Helle Nyman (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 073-333 83 18
E-post: helle.nyman@sigtuna.se

Henrik Josephson
Tf pressekreterare
Telefon: 073-661 35 98
E-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument

Pressbilder