Skisstävling och omröstning när centrala Märsta får nytt konstverk

2011-05-13

Konstverket Blå urna, som varit placerat i vattendammarna vid infarten till Märsta, har vittrat sönder. Konstrådet i Sigtuna kommun har beslutat att konstverket ska ersättas med ett nytt. Invånarna bestämmer vilket konstverk det blir.

Hedy Jolly Dahlströms konstverk Blå urna har varit ett välkomnande inslag vid infarten till Märsta. Verket har vittrat sönder och togs därför ner under hösten. Nu ska ett nytt konstverk ersätta urnan.

Sex utvalda konstnärer kommer att inbjudas till en skisstävling. Det är tre konstnärer från Sigtuna kommun och tre konstnärer bosatta på olika platser i Sverige. Konstnärerna kommer att offentliggöras så snart de har tackat ja. I augusti kommer skisserna att publiceras på www.sigtuna.se och i lokalpressen.

För att ge invånarna möjlighet att påverka valet av nytt konstverk kommer de under en tvåveckorsperiod i augusti/september kunna rösta på vilket av alternativen som ska pryda platsen. Vinnaren presenteras i september och verket ska vara på plats innan årets slut.

De sammanlagda kostnaderna för ett nytt konstverk, inklusive skisskostnader och omröstning, beräknas uppgå till 200 000 kronor.

- Blå urna har varit ett uppskattat konstverk för många invånare och det har blivit ett tomrum efter den. Det centrala läget och omgivningen med dammar, blommor och djurliv gör att många märstabor besöker platsen, säger Anna Johansson (S) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och fortsätter:

- Nu när vi ska uppföra ett ersättningsverk vill vi ge invånarna möjlighet att bestämma vilket det ska bli. Därför genomför vi en omröstning efter sommaren.

För ytterligare information, kontakta: Anna Johansson (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, tfn 070-269 91 13 Karin Andén, kultursekreterare, tfn 08-591 261 80 Lars Palmér, chef kultur- och ungdomsenheten, tfn 08-591 262 57

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan