Sigtunas kommunalråd Anders Johansson (S) kräver omedelbara åtgärder för bättre kollektivtrafik

2011-04-13

- Utvecklingen och tillväxten hotas.

Anders Johansson (S), kommunalråd, kräver i ett brev till trafiklandstingsrådet Christer G. Wennerholm (M) utökat kollektivtrafik till stora och viktiga arbetsplatsområden i Sigtuna kommun.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) har framgångsrikt arbetat aktivt för att små som stora företag ska etablera sig i Sigtuna kommun. Därutöver finns det sedan tidigare mycket stora, och för hela Stockholmsregionen viktiga, arbetsplatsområden både på Arlanda flygplats och i det omgivande området Arlandastad.

Företagsetablering och utbyggd service

Under de senaste tre åren har arbetsplatsområdet i Rosersberg vuxit kraftigt till Stockholmsregionens ledande centrum för logistik. Utveckling kommer att stärkas ytterligare i en nära framtid. Den aktiva näringslivspolitiken och det goda näringslivsklimatet i Sigtuna kommun har sammantaget gett tusentals nya jobb, trots den internationella lågkonjunkturen. 

Samhällsservicen måste byggas ut i motsvarande takt och därför satsar kommunledningen nu på Nya Märsta centrum, Nya Valsta centrum, fler förskolor och skolor, nya bostadsområden och förtätning samt kultur- och fritidsanläggningar för att nämna något. Sigtuna kommun tar med råge sitt ansvar för en växande Stockholmsregion.

Brev till SL

I ett brev till den högste ansvarige politikern för kollektivtrafik i länet, moderaten och landstingsrådet Christer G. Wennerholm, skriver kommunalrådet i Sigtuna kommun Anders Johansson (S) att ett av de absolut största hoten mot fortsatt utveckling och tillväxt i Sigtuna kommun och flygplatsområdet är brist på kollektivtrafik. Det finns en påtaglig och tilltagande oro i näringslivet för att arbetstagarna inte kan ta sig till och från jobbet, att turtätheten är för gles och att trafiken går för liten del av dygnet.

Allvarligt för företag, enskilda och utvecklingen

- Jag möter företrädare för näringslivet som vill och kan investera och växa men som tvekar därför de inte vet om den kan få den arbetskraft de behöver på grund av obefintlig eller för dålig kollektivtrafik. Det är allvarligt för företagen, förödande för enskilda personer som inte kan ta de jobb som finns och förödande för tillväxten och utvecklingen, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar till sitt brev och avslutar:

- Näringslivet och invånarna i Sigtuna kommun förväntar sig ett snabbt svar på hur SL ska möta behovet av mer kollektivtrafik och att förbättringar av trafikeringen kan ske redan i höst till arbetsplatsområdena i Rosersberg och Arlandastad.

Presskontakt

Anders Johansson (S), kommunalråd, 0736-33 87 85

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan