Sigtuna museums samlingar av riksintresse säkerställs genom fastighetsköp

2011-08-26

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) i Sigtuna kommun köper en fastighet till ett värde av 12,7 miljoner kronor för att säkra Sigtuna museums artefakter. Fastighetsköpet innebär även att S:ta Gertruds skola får en större skolgård.

Kommunledningen har under en längre tid sökt alternativ för att lösa förvaringen av Sigtuna museums unika historiska material. Genom att köpa samtliga aktier i Tagun AB av ägaren Ritaren3 AB förvärvar Sigtuna kommun en fastighet i Södertil, Sigtuna stad, för 12,7 miljoner kronor. Fastighetens tomtareal uppgår till 11 852 m2 med en byggnad om 2536 m2. Fastigheten är mer känd som Tufvassons transformatorfabrik.

Genom fastighetsförvärvet kan en ändamålsenlig förvaring av föremålen skapas. Delar av den befintliga byggnaden kommer att byggas om för att skapa olika klimatzoner för de olika materialtyperna.

Sigtuna museums arkeologiska material utgör kärnan i museets samlingar. Materialet från vikinga- och tidig medeltid tillhör de största i landet och är av stort riksintresse. Utöver dessa fynd återfinns även redskap och annat material från närområdet av stort lokalt historiskt värde.

- Sigtuna museums insatser har ett mycket högt historiskt värde och materialet de ansvarar för måste förvaras på lämpligt vis. Därför har kommunledningen arbetat hårt med att finna en lämplig lösning, vilket vi nu glädjande nog har lyckats med, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

- Det känns oerhört bra att vi nu tar det första steget för att skapa ändamålsenliga lokaler till museets samling av arkeologiskt material och kulturhistoriska föremål. Det är mycket angeläget att få till en klimatanpassad förvaring för att kunna säkerställa bevarandet av föremålen, säger Anna Johansson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i en kommentar.

Fastighetsköpet innebär också att S:ta Gertruds skolgård kan utvidgas och bli betydligt större, då fastigheten angränsar till skolan.

- Som en extra bonus kan vi uppnå en annan viktig målsättning för kommunledningen, nämligen att utöka S:ta Gertruds skolgård, som idag är för liten, säger kommunalrådet Anders Johansson (S).

Beslut om fastighetsförvärvet tas av kommunfullmäktige den 8 september.

Presskontakt
Anders Johansson (s), kommunalråd, genom Daniel Ferreira 0727-27 67 92
Anna Johansson (s), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, genom Daniel Ferreira 0727-27 67 92

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan