Krav på djurhållning i matupphandling strider mot konkurrensregler

2011-05-04

Dom i den numera rikskända matupphandlingen meddelades av Förvaltningsrätten i Uppsala i fredags. Sigtuna kommun får rätt i de flesta av de delar som grossistjätten Servera överklagat. De delar som rätten menar inte överensstämmer med LOU (Lagen om offentlig upphandling) och EU:s principer är de delar som rör djurhållningen.

I Sigtuna kommuns upphandlingsunderlag framgick kraven att antibiotika endast fick användas efter ordination av veterinär, att djuren skulle vara helt bedövade när de tappades på blod i samband med slakt och att transporttiden till slakt inte fick överstiga 8 timmars dagtransport. Rätten ansåg att inget av kraven stämmer överens med LOU eller EU:s principer. 

Kommunledningen (socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet) har gett upphandlingsenheten i uppdrag att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting överklaga domen. Orsaken är att kommunledningen anser att de krav på bra djurhållning som ställts i upphandlingen är viktiga och riktiga. Dessutom är rättsläget oklart och det finns inte några vägledande domar inom området.

Vi vill se en bättre djurhållning och vill kunna bidra till det genom den mat vi köper. Vi kommer inte ge oss, utan överklagar domen. Om vi inte får rätt i högre instans kräver vi en lagändring. För oss i kommunledningen är det en självklarhet att vi som kund ska kunna ställa hårda och tydliga krav när det gäller djurens levnadsvillkor, transporter och slaktsituation, säger kommunalrådet Anders Johansson (S).

Presskontakt

Anders Johansson (S) kommunalråd, 0736-33 87 85

Bakgrund

Upphandlingen gick ut för anbud i oktober 2010 och genomfördes utifrån LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Anbudsgivarna kunde lämna anbud på hela underlaget eller på en eller flera varugrupper:
1. Huvudsortiment/kolonialvaror
2. Frukt och grönt (färska)
3. Mejerivaror
4. Ägg (färska)

Genom ett så kallat tilldelningsbeslut den 14 februari 2011 tilldelades Menigo Foodservice varugrupp 1, Isacssons Frukt och Grönt varugrupp 2 och Servera R&S AB varugrupp 3. Ingen anbudsgivare inkom med anbud på varugrupp 4.
Grossistjätten Servera ansökte om överprövning och yrkade att upphandlingen skulle göras om. Till stöd för sitt yrkande anförde Servera bland annat att kommunen ställt för höga djurskyddskrav, som överskrider det som krävs av EU.

Förvaltningsrättens dom medför att upphandlingen som rör varugrupp 1 måste göras om, men att upphandlingarna för varugrupp 2 och 3 står fast.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan