Sigtuna kommuns ekonomi allt starkare

2010-07-08

Trots lågkonjunkturen fortsätter Sigtuna kommun att visa en stark ekonomiskt utveckling. Enligt  budgetuppföljningen för maj månad prognostiseras resultatet för 2010 bli ett överskott på 74,1 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring från delårsrapporten per den sista april med 11,7 miljoner och hela 40 miljoner kronor bättre än budget.

- Vi i kommunledningen valde att lägga en offensiv budget för 2010 för att fortsätta hålla hög kvalitet i kommunens verksamheter, samtidigt som vi vidtog försiktighetsåtgärder med både överskott och reserver. Dessutom kunde vi genomföra en skattesänkning. Den ekonomiska utvecklingen visar att vi gjorde rätt. Vårt hårda arbete med näringslivsutveckling och bostadsbyggande bidrar till att kommunen idag har ett gynnsamt läge och en stark ekonomi, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Särskilda satsningar görs också för att möta effekterna av lågkonjunkturen genom mer pengar till vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom har kommunkoncernen 270 antällda sommarjobbande ungdomar detta år, fler än någonsin tidigare.

Det positiva resultatet beror på att verksamheten håller sin budget samtidigt som befolkningstillväxten är hög, att skatteintäkterna är högre än planerat, att låneskulden är lägre än budget och att räntan är fortsatt låg.

Låneskulden var sista maj 146,5 miljoner kronor, exakt lika mycket som den var vid årsskiftet. Det kan jämföras med att Sigtuna kommun varje år omsätter cirka 1,8 miljarder och att tillgångssidan i balansräkningen är cirka 10 gånger så stor som låneskulden.

Enligt färsk statistik från SCB hamnar Sigtuna på plats 37 av 290 bland Sveriges vinstrikaste kommuner.

För ytterligare information:

Anders Johansson (S), kommunalråd, tfn 073-633 87 85

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan