Sigtuna kommun vill ha fler områden med alkoholförbud

2015-06-18

Vin, sprit och starköl ska inte vara tillåtet på kommunens badplatser, skolgårdar och vid Märsta Station under kvällar och nätter. Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökat alkoholförbud, som ett led i arbetet för en tryggare miljö, och handlingarna är nu på väg till länsstyrelsen.

– Det är viktigt att kommunen sätter tydliga gränser och att polisen ges bättre möjligheter att ingripa i förebyggande syfte, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S).

Trygghetspaketet, den största trygghetsreform som Sigtuna kommun lanserat, består av en lång rad åtgärder för att invånarna ska känna att de vistas i en trygg och säker miljö.

En av åtgärderna är beslutet om utökat alkoholförbud.

Sigtuna kommun har, bland annat med hjälp av brottsstatistik och samtal med Polisen, kartlagt olika platser där alkoholförbud skulle öka tryggheten och säkerheten för invånarna.

– Majoriteten av alla våldsbrott begås av alkoholpåverkade personer. Dessutom framgår det av såväl forskning som brottsstatistik att en alkoholpåverkad person också lättare blir utsatt för olika typer av brott, som till exempel stöld eller våld, säger Thomas Mileborn, trygghets- och säkerhetschef  på Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun har precis lämnat över beslutshandlingarna till länsstyrelsen, som nu har tre veckor på sig att fastställa föreskrifterna. De utökade alkoholförbudet, som alltså innefattar kommunens badplatser, skolgårdar och Märsta station mellan klockan 19 och 08, kommer därmed att börja gälla någon gång i juli.

– Det här ger kommunens invånare möjligheter att kunna vistas på de här platserna utan att behöva känna sig otrygga på grund av att människor dricker sig berusade, säger Thomas Mileborn.

Polisen har möjlighet att ingripa mot de som dricker alkohol på allmän plats där förbud råder.

Presskontakt
Henrik Josephson
Tf pressekreterare, Sigtuna kommun
Telefon: 073-661 35 98
E-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan