Sigtuna kommun växer snabbast i landet

2011-08-15

Ingen annan kommun i Sverige växer lika snabbt som Sigtuna kommun. Nu bor 41 049 personer här, vilket betyder att vi blivit 1 000 fler sedan årsskiftet. Befolkningstakten är hela 2,38 procent.

I början av året passerade invånarantalet i Sigtuna kommun 40 000, en symbolisk milstolpe för de senaste årens starka befolkningstillväxt och utveckling. God tillgång till bostäder i natursköna miljöer nära Mälaren, närhet till Stockholm och Uppsala, Arlandas positiva utveckling, goda kommunikationer, bra företagsklimat, ett rikt föreningsliv med bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, satsningar på upprustning och nybyggnation av förskole- och skollokaler är en del av förklaringen bakom att så många, främst unga barnfamiljer, väljer att flytta till kommunen.

Över 41 000

Det senaste halvårets ökning med drygt 1 000 personer innebär att vi nu växer mer än dubbelt så snabbt som tidigare. Nu är vi över 41 000 invånare i kommunen.

- Ingen annan enskild sak är en så viktig framgångsfaktor som en växande befolkning. Med fler invånare får vi fler skattebetalare och ökade statsbidrag. Vi blir fler som delar på våra kostnader, och resurser för att fortsätta utveckla kommunen skapas. Den lokala handeln, tjänstesektorn och övriga näringslivet får en större marknad, vilket är bra för tillväxten och ger fler jobb i kommunen. Sammantaget är de nya siffrorna ett bevis på att vi genom hårt arbete blivit en attraktiv kommun för både människor och företag, och det är mycket glädjande!

Det säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Kontakt

Anders Johansson (S), kommunalråd, genom Daniel Ferreira 0727-27 67 92

Bakgrund

Enligt folkbokföringsmyndighetens kommuninvånarregister (KIR) har Sigtuna kommun 41 049 invånare den 15 augusti 2011.

Statistiska centralbyrån (SCB), som redovisar utvecklingen kvartalsvis, redovisar en ökning från 39 990 till 40 940 invånare i kommunen under första halvåret 2011. Denna ökning med 950 personer motsvarar 2, 38 procent.

Näst högsta tillväxttakt har Sundbyberg med 1, 53 procent.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan