Sigtuna kommun välkomnar granskning

2011-09-23

PRESSMEDDELANDE 2011-09-23

Socialstyrelsen har idag beslutat att granska hur socialförvaltningen i Sigtuna kommun hanterar ärenden som gäller barn. Det görs med anledning av fallet där två små pojkar ska ha mördats av sin mamma.

Samtidigt har Skolinspektionen beslutat att syna hur skolan och Sigtuna kommun har agerat i samma ärende.

- Vi ser positivt på att myndigheterna gör dessa granskningar. Vi har under hela denna vecka sagt att vi önskat att en uppföljning görs och tycker att det är bra att man så snabbt kommit till beslut, säger Greger Svensson, Kommundirektör i Sigtuna kommun.
- Det är bra om vi kan få fram ett prejudikat som tydliggör praxis. Något som kan vägleda alla kommuner.

Men Sigtuna kommun nöjer sig inte med detta.

- Vi har idag bestämt oss för att ta in en extern utredare med hög integritet för att få en så mångsidig belysning av vårt agerande som möjligt. Invånarna i Sigtuna kommun ska kunna känna sig trygga med att bli väl bemötta och väl omhändertagna i de ärenden då man behöver sin kommun, säger Greger Svensson.

När den externa utredningen blir klar ska den bli föremål för en öppen diskussion och debatt om kommunens arbetsformer.

För mer information

Greger Svensson, kommundirektör
greger.svensson@sigtuna.se


Kommundirektör Greger Svensson kommenterar

Invånarna i Sigtuna kommun måste känna att de har en kommun som tar sitt ansvar och som svarar upp mot de gemensamma krav vi har. I media har det ställts en mängd frågor. Vissa frågor har det varit svårt att svara på grund av sekretesslagstiftningen.
Jag är högsta ansvariga tjänsteman på Sigtuna kommun. Nu besvarar jag de frågor och påståenden som har förekommit. .

1. Att elen skulle varit avstängd

Nej. Elen har inte varit avstängd hos familjen. Detta har kontrollerats med det elbolag som är berört.

2. Att mamman nekats försörjningsstöd

Nej. Mamman har aldrig nekats försörjningsstöd. Hon har begärt och fått en ansökningshandling men inte återkommit. Detta innebär inte att hon inte upplevt en ekonomisk press men hon har aldrig nekats bidrag. Vår policy är tydlig: Så fort barn är inblandade i dessa ärenden finns en extra generös inställning till att snabbt och empatiskt hjälpa till att lösa invånarnas svårigheter.

3. Att familjen levde i misär

Vi har inte haft kännedom om någon misär. Det har varit en mamma som tagit väl hand om sina barn. En mamma som deltagit i utflyktsdagar och som innan sommaren deltagit i utvecklingssamtal på skola och förskola. En mamma som så sent som den 28 augusti, vid mötet med förskolepersonal, var på vägen hem från affären med stora matkassar och sina två barn vid sin sida.

4. Att skolan borde varit snabbare att anmäla ärendet till socialförvaltningen

Med facit i hand önskar vi alla det. Men då och där var all information man hade att gå på helt naturlig. Barnen var sjuka vid skolstarten den 22 augusti. Den 30 augusti svarar mamman att barnen har halsfluss respektive vattkoppor. Vanliga smittsamma barnsjukdomar där man normalt är hemma upp till två veckor.

5. Att skolan i sitt brev till familjen var orolig

Skolan var orolig. Men inte för barnens hälsa eller omhändertagande utan om åttaåringens frånvaro från utbildningen. Helt enkelt att han skulle få svårt med sina studier, inget annat.

6. Varför har politikerna inte uttalat sig

Politiker sätter upp ramarna för verksamheten men förvaltningarna utformar hur den sköts. De beslutar alltså om rutiner och arbetsprocesser. Det som ifrågasatts här är just detta. Därför har det varit tjänstemän som svarat på frågor.

7. Varför har ni bara haft en talesperson

För att få möjlighet att ge korrekt, faktabaserad information som utgår från en helhetsbild har kommunikationen skötts av en person.
Flera förvaltningar är inblandade. Alla chefer för dessa har dagligen samrått och undersökt fakta inom sina egna verksamheter. Detta har sedan formulerats och förmedlats av en person. Allt detta för att minska otydlighet och därmed risken för ryktesspridning.


Greger Svensson

Kommundirektör, Sigtuna Kommun

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan