Sigtuna kommun som arbetsgivare på 5:e plats i Lärarförbundets ranking

2013-10-10

I Lärarförbundets ranking över ”Sveriges bästa skolkommuner”, som presenterades igår, kommer Sigtuna kommun på 5:e plats när det gäller kommunen som arbetsgivare.


Lärarförbundets ranking, ”Sveriges bästa skolkommun” ska inspirera fler kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.
Till grund för rankingen ligger 14 kriterier som Lärarförbundet anser är viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Bland kriterierna kan nämnas resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner och kommunen som avtalspart.

När det gäller kriteriet ”kommunen som avtalspart”, som handlar om kommunens förmåga att leva upp till gällande avtal och vilka förutsättningar lärarförbundets lokalavdelning anser att Sigtuna kommun som arbetsgivare ger lärare i kommunen, hamnar kommunen på en 5:e plats bland landets 290 kommuner. Mycket beroende på det samverkansavtal som finns. Bästa kommun är Bjuv.

- Vårt samverkansavtal bygger på relationer, delaktighet och en nära och tät kontakt med de fackliga organisationerna och lärarna. Vi som arbetsgivare i den blocköverskridande kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet), är mycket noga med att upprätthålla relationen och respekten med de fackliga organisationerna, säger Lola Svensson (S), ordförande i arbetsgivardelegationen.

- Lärarförbundet i Sigtuna rankar kommunen högt då HR/personalavdelningen gör ett fantastiskt proffsigt arbete, kommenterar Anna Strömberg Johansson, ordförande för Lärarförbundet i Sigtuna kommun.

För frågor vänligen kontakta:
Johan Dahlqvist, pressansvarig Sigtuna kommun, telefon: 073-666 33 40

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan