Sigtuna kommun skärper riktlinjerna för en kostnadsfri skola

2011-11-21

Sigtuna kommun skärper sina riktlinjer för en kostnadsfri utbildning i förskolor, skolor och fritidshem. Kommunens riktlinjer från 2006 förtydligas vilket innebär att Sigtuna kommun går längre än lagen kräver.

Alla aktiviteter som sker på skoltid i Sigtuna kommun och som syftar till förstärkt måluppfyllelse ska ske utan kostnad för eleverna och deras föräldrar. De skärpta riktlinjerna gäller vid studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor, studiematerial och innebär bland annat:

  • att samtliga elever kommer att få ersättningslunch av kommunen i samband med utflykter och dyl. Föräldrarna informeras i god tid om innehållet i matsäcken.
  • att lägerskolor och studieresor som sker på skoltid förutsätts ske utan kostnad för eleverna.
  • att skolresor som främst är att betrakta som nöjesresor inte får ske på skoltid.

Syftet med förändringen är att möjliggöra för samtliga elever att delta i all undervisning. Många kommuner i landet uppfyller inte lagens krav på en kostnadsfri utbildning. Det förekommer att lärare och rektorer uppmanar elever att ta med sig till exempel matsäck i samband med utflykter.

- Lagen är solklar och dess intentioner lika så. Samtliga elever, oavsett hur familjens ekonomi ser ut, ska kunna delta i all undervisning, så måste det också bli i verkligheten. Nu tar vi ytterligare ett steg mot att minska effekterna av familjens ekonomiska situation, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S) i en kommentar.

Ytterligare information

Lola Svensson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 073-962 96 60

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan