Sigtuna kommun satsar på trygg idrott för alla

2018-11-21

Utbildning i Trygg idrott för alla

Omkring 50 idrottsledare, aktiva och föräldrar medverkade i går kväll, tisdag 20 november, vid det första av fyra utbildningstillfällen i ”Trygg idrott för alla”.
Satsningen är ett samarbete mellan Sigtuna kommun, Rädda barnen och SISU Idrottsutbildarna.

För Sigtuna kommun är det viktigt att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga när de idrottar, att idrott ska vara någonting som är synonymt med glädje och gemenskap. Därför har kommunen bland annat som krav att föreningar som söker årligt verksamhetsbidrag måste ha en handlingsplan för att motverka mobbning, trakasserier, rasism och kränkande behandling.
- Alla föreningar måste ha den typen av dokument, men vi vill ju att det ska genomsyra verksamheten i praktiken också. Vi vill vara ett bra stöd för föreningarna i arbetet med att så långt det är möjligt kvalitetssäkra barn- och ungdomsverksamhet. Därför gör vi den här satsningen på utbildning, säger Monica Fries, föreningskonsulent på Sigtuna kommun.

Det handlar om att såväl förhindra som att upptäcka och sedan också kunna hantera olika former av diskriminering och kränkningar i föreningen.
Under kvällen diskuterades exempelvis frågeställningar som ”Vad gör vi om vi får reda på att ett barn far illa?”,  ”Hur jobbar vi i praktiken utifrån policys, handlingsplaner och dokument?” och ”Hur vill vi att vår verksamhet ser ut och hur ser den ut idag?”  
Utbildningen, som är uppdelad på fyra tillfällen, hölls i Steningehöjdens matsal och där fanns representanter från tio olika föreningar.
Tanken är att varje enskild förening sedan ska förankra budskapet och föra vidare kunskapen till sina övriga ledare, aktiva och föräldrar genom att anordna minst en träff i den egna föreningen utifrån temat ”Trygg idrott för alla”.
För att möjliggöra detta får de föreningar som deltar i hela utbildningen ett bidrag av Sigtuna kommun på 10 000 kronor vardera.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Monica Fries
Föreningskonsulent Sigtuna kommun
070-085 15 60
monica.fries@sigtuna.se


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan