Sigtuna kommun satsar 16,5 miljoner kronor på upprustning av skolgårdar

2015-03-19

Nu ska skolgårdarna bli tryggare, säkrare och mer stimulerande. Sigtuna kommun satsar 16,5 miljoner kronor på att göra omfattande upprustningar på flera av skolgårdarna på kommunens skolor och förskolor.

Växthus med egna odlingar, pingisbord och småhus där det går att leka såväl affär som bondgård. Kanske ett uteklassrum, en bollplan med konstgräs och en plats för bänkhäng. Eller varför inte göra en amfiteater, en pysselhörna med plats för fritt skapande och uteanpassade stafflier.
Idéerna och önskemålen är många. De som bäst vet vilka behov som finns och vad som efterfrågas är pedagogerna och barnen som dagligen vistas i miljön. Därför kommer arbetet med att rusta skolgårdarna till stor del bygga på samarbete och en tät dialog mellan alla inblandade parter. 16,5 miljoner kronor är budgeterat för upprustningarna.
- Dessa satsningar är ett led av vårt skolutvecklingsarbete där helheten för barnen är viktig. Det handlar bland annat om säkrare trafikmiljö och stimulerande utomhusmiljö, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Sex skolgårdar är det som ska börja rustas; St:a Gertruds skolas skolgård, Sätuna förskolas skolgård, Sagaskolan och förskolans skolgård, Valstaskolans skolgård, Skepptuna skola och förskolas skolgård och Tingvalla förskolas skolgård.
- Skolgårdar spelar en viktig roll för barn och ungas hälsa och vi vet genom forskning att fysisk aktivitet har en positiv effekt på inlärning och skolresultat, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Presskontakt:
Daniel Ferreira
Politisk sekreterare (S)
073-342 51 54
daniel.ferreira@sigtuna.se
Anna Jernberg Carlson
Pressekreterare Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan