Sigtuna kommun på plats 59 i rankning av företagsklimat

2018-10-02

Svenskt Näringsliv släppte i morse siffrorna för sin årliga rankning av företagsklimatet i Sverige. Av 290 kommuner hamnar Sigtuna kommun på plats 59 – en försämring med 8 placeringar jämfört med 2016.

I enkäten sätter företagen betyg på olika områden som berör det lokala företagsklimatet. Sigtuna kommun får exempelvis en bra placering på frågan om skolans attityd till företagande, men relativt svaga placeringar kring service till företag och tjänstemännens attityder till företagande.

- Resultatet är för dåligt för en kommun som Sigtuna, med det läge och den potential vi har bör vi tillhöra topp 30. Vi är lyhörda för detta och har en förhoppning att vi tillsammans med företagen kan arbeta för att stärka företagsklimatet. I kommunen ser vi även behovet av en ökad satsning på service och bemötande, säger Mathias Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun förbättrar även sin placering kring infrastrukturfrågor så som vägnät, tåg och flyg, samt skolans attityder till företagande där kommunen klättrade flest placeringar.

- Nu har vi ett kvitto på att vi måste göra företagsklimatet ännu mer gynnsamt för kommunens företag. En av de faktorer som gör att vi tappar i ranking är den service och det bemötande de lokala företagen upplever sig få i kontakten med kommunen. Det är verkligen inte okej att vi får så låg ranking på dessa områden och vi måste framöver klara av att ställa om vår organisation från att vara en förvaltande organisation till att bli en serviceorganisation. Detta gäller både i sättet vi hanterar företagen och i hur vi tänker på vår egen roll, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Frågorna i Svenskt Näringslivs kommunranking fokuserar på kommunens service till företagen, tillämpning av lagar och regler, tillgång till kompetens, konkurrens från kommunen, infrastruktur och attityder till företagande. Se alla frågor och kommunens placering på Svenskt Näringslivs webbplats: foretagsklimat.se/sigtuna

För mer information, kontakta:
Mathias Forsberg
Näringslivschef
08-591 260 23
mathias.forsberg@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Helle Nyman
Politisk sekreterare Nya Moderaterna
08-591 260 26
helle.nyman@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan