Sigtuna kommun och KilenKrysset AB i omfattande markaffär

2013-10-07

Sigtuna kommun och KilenKrysset AB har kommit överens om en markaffär som kommer att få stor betydelse för Rosersbergs framtida utveckling. Överenskommelsen ger förutsättningar för såväl nya bostäder som arbetstillfällen i Rosersberg. Dessutom läggs grunden för en mer samlad satsning på miljöskydd och värnande av grönytor och natur.

 

Bild: Från vänster Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, Jan Persson, vd KilenKrysset AB, Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun och Owe Eklund, KilenKrysset AB

Genom överenskommelsen tillförs kommunen 20 hektar mark i centrala Rosersberg, vilket innebär att kommunen kommer råda över hela markområdet väster om Rosersbergs station (drygt 60 hektar). Det ger möjlighet till en ny stadsdel med bostäder samt offentlig service och kommersiell verksamhet, vilket ger utökad samhällsservice för invånarna i hela Rosersberg.

Vidare kommer nuvarande arbetsplatsområde att utvecklas med ungefär 50 hektar i västlig riktning, varav KilenKrysset kommer att råda över 23 hektar mark. Här kan ytterligare arbetstillfällen skapas utan att det inkräktar påboendemiljön i villastaden Rosersberg.

Slutligen kommer kommunen också att råda över 49 hektar mark i öst-västlig riktning söder om Krogsta. Denna mark är inte avsedd för exploatering, utan skall värnas som grönytor och naturområden. Tillsammans med planerat naturskydd av Viggebyparken samt området runt Verkaån söder om arbetsplatsområdet, utgör detta satsningar för att värna miljö- och naturtillgångar i området.

Markaffären kommenteras i ett gemensamt uttalande av kommunalråden från den blocköverskridande majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet):
 
- Denna markaffär ger fantastiska möjligheter för Rosersberg och Sigtuna kommun att skapa hållbar tillväxt och lägga grund för ökad livskvalitet. Nya arbetstillfällen och bostäder kommer skapas, samtidigt som Rosersbergs villastadskaraktär och boendemiljö värnas. Vi är särskilt glada att det kan kombineras med en ökad ambition att värna natur och miljö i området, säger Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Bosse Andersson (C).

För frågor vänligen kontakta:
Johan Dahlqvist, pressansvarig Sigtuna kommun, telefon: 073-666 33 40

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan