Sigtuna kommun raket i Lärarförbundets ranking

2015-10-13

125 placeringar närmare toppen, från plats 229 till plats 104. Sigtuna kommun har tagit ett stort kliv mot målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

– Genom en långsiktig och hållbar satsning på skolan, samt ett hårt och gediget arbete på alla nivåer, har vi gjort stora framsteg. Vi har fortfarande utmaningar att jobba vidare med, men det här visar att vi är på rätt väg. Förutom den här rankingen ser vi samma positiva utveckling i SKL:s öppna jämförelser, där vi var en av landets bästa skolklättrare. Vi var finalister i Svenska Lean-priset för vårt arbete med skolutveckling, och vi har lärare som är nominerade till fina priser som till exempel Guldäpplet, säger Pernilla Bergqvist (FP) och Ali Wandi (S), ordförande respektive vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

För 14:e året i rad har Lärarförbundet presenterat sin ranking över Sveriges bästa skolkommuner. I rankingen räknas 14 olika kriterier in. Rankningen ser till helheten i förskola, grundskola och fritidshem samt utbildningsvägval därefter. Det är bara verksamheter i kommunal regi som räknats in i rankingen.

Ett av kriterierna är meritvärde för elever som gått ut årskurs 9. Här har Sigtuna kommun klättrat 171 placeringar; från plats 208 till plats 37.

Högst hamnar Sigtuna när det handlar om lärarlöner, där såväl lönespridning som medellöner och högsta löner räknats in för samtliga pedagoger. Sigtuna ligger här på plats 8 bland landets kommuner.

Lärarförbundet bygger rankingen på Skolverkets statistik från våren 2014, samt Lärarförbundets egna undersökningar från 2014 och 2015.

– Ett starkt fokus på resultat är en orsak till klättringen. En annan anledning är Sigtunaboxen; vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. Sigtunaboxen utgår från modern forskning och bidrar till att utveckla lärares undervisning och elevers lärande, säger barn- och ungdomsförvaltningens chef Tony Lööw.
 

Fakta Sigtunaboxens viktigaste beståndsdelar:

  •  Bedömning för lärande (BFL) är Sigtunaboxens grund.
  • Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är nutidens och framtidens verktyg för att utveckla och effektivisera lärandet.
  • Språkutvecklande arbetssätt är ett annat viktigt verktyg för förståelse och ökat lärande.
  • Sigtunaboxen har utarbetats utifrån det skolutvecklingsprogram för framtidens skola som en enig Barn- och ungdomsnämnd tog fram i mars 2012.
     

Kontaktpersoner


Henrik Josephson, tf pressekreterare
Telefon: 08-591 261 24, 073-661 35 98
e-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Robert Andersson
Politisk sekreterare (FP)
073-666 53 91
E-Post: robert.andersson@sigtuna.se

Isabelle Ljungberg
Politisk sekreterare (S)
Telefon: 070-420 04 11
E-post: isabelle.ljungberg@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan