Sigtuna kommun klättrar i miljörankning

2018-06-27

I Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning hamnar Sigtuna kommun på 19:e plats – en förbättring med 20 placeringar sedan 2017.

- Det är naturligtvis jätteroligt! En stor del av förklaringen ligger nog i kommunens bredd i miljöarbetet. Vi jobbar med många olika områden och har i vår plan för ett klimatsmart Sigtuna satt upp ambitiösa mål som ska nås genom konkreta åtgärder, säger Helen Ericson, miljöstrateg på Sigtuna kommun.

Frågorna i Aktuell Hållbarhets enkät handlar om allt från miljömål och miljökrav till hållbara transporter och exploatering av skyddsvärd natur. Resultaten visar bland annat att en stor andel kommuner arbetar med hållbara transporter och med att servera mer hållbara måltider. Här ligger Sigtuna kommun i framkant.

- Vi har bland annat som mål att kommunens bilar ska vara fossilfria till år 2025 och att 60 procent av alla måltider som vi serverar ska utgöras av ekologisk mat 2030. Matsvinnet i våra verksamheter ska också minska med 10 procent per år de kommande två åren, säger Helen Ericson.

Sigtuna kommun har också antagit Transportutmaningen och Solutmaningen – några av Fossilfritt Sveriges initiativ för att utmana kommuner, företag, organisationer och regioner att vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

- Genom att många aktörer samlas runt konkreta klimatåtgärder visar man för andra att det är möjligt. På det viset skapar utmaningarna en snöbollseffekt. Vi hoppas nu att Sigtuna kommun sporrar sina grannkommuner att också delta, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Andra områden som bidrar till att Sigtuna kommun har klättrat i rankningen är enligt Helen Ericson att kommunen arbetar med att minska gifter i pedagogiska verksamheter och satsar på återanvändning och återvinning. Under 2019 utökas också Rävsta naturreservat. Satsningen bidrar till kommunens mål om att bevara naturmark intill stadsbebyggelse.

- Vi hoppas på ännu bättre resultat i nästa års miljörankning, men samtidigt ska rankningen inte ses som en tävling mellan kommuner. Det handlar snarare om att ta miljöfrågan på allvar och att jobba tillsammans för en hållbar framtid, säger Helen Ericson.

Det är tionde året i rad som Aktuell Hållbarhet rankar landets kommuner genom att samla in data och parametrar som mäter aktivitet och ambition på miljöområdet. Rankningen baseras främst på en kommunenkät som har gått ut till berörda förvaltningar och bolag i kommunen. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt Vattens hållbarhetsindex.

Läs mer i miljörankningen

För mer information, kontakta:

Helen Ericson
Miljöstrateg, Sigtuna kommun
Tfn: 08- 591 260 09
helen.ericson@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare, Sigtuna kommun
08-591 263 62
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan