Sigtuna kommun i regionalt samarbete för barns och ungas rättigheter

2013-03-19

Sigtuna kommun fortsätter att satsa på att stärka barn och ungdomars rättigheter. Nu går kommunen med i ”Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter”.

Kommunen gör mycket för att stärka barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i samhället, och som en del i det arbetet har Sigtuna kommun under året tillsatt en elevombudsman och en ungdomscoach. Inom kort ska en barnombudsman rekryteras för att bland annat arbeta med barns rättigheter och demokratiutveckling.

Tidigare har kommunen ingått i nätverket ”Partnerskap för Barnkonventionens genomförande” och den 11 mars beslutade kommunstyrelsen att Sigtuna kommun återigen ska ingå i ett regionalt nätverk som arbetar för barns och ungas rättigheter.

 Nätverkets syfte är att skapa långsiktiga förutsättningar för att barnperspektivet ska kunna vara utgångspunkten för alla beslut och åtgärder som rör barn. Samarbetet kommer leda till en fördjupad kunskap genom erfarenhetsutbyte med de andra kommunerna i nätverket. Varje kommun ska anta sina egna utmaningar.

- Genom att ingå i nätverk av det här slaget får vi möjligheter till inspiration och stöd för att nå framgång på hemmaplan, samtidigt som vi kan dela med oss av våra egna erfarenheter till andra. Det här är frågor som vi alltid måste jobba aktivt med, därför är partnerskap av det här slaget till stor nytta, säger Anna Johansson (S), ledamot i kommunstyrelsen och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Presskontakt
Anna Johansson (S), ledamot i kommunstyrelsen och ordförande för kultur- och fritidsnämnden, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, 072-72 76 792

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan