Sigtuna kommun i nytt samarbete för bättre vatten i Mälaren

2013-03-14

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har beslutat att medverka i projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner”, som har till syfte att höja vattenkvaliteten i Mälaren.

Målet med projektet är att öka åtgärdstakten i vattenvårdsarbetet för att säkra dricksvattenresursen och att uppnå god vattenkvalitet i Mälaren. Inbjudan har skickats till knappt 50 kommuner i Mälarens tillrinningsområde och Sigtuna är en av de första kommunerna att delta. Kostnaden för kommunens deltagande i samarbetet är en krona per kommuninvånare.

Mälarens vattenvårdsförbund ska också upprätta en åtgärdsbank för långsiktigt god samverkan och kostnadseffektiva åtgärder på rätt ställen i tillrinningsområdet.

- Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Vi måste ta vårt ansvar för att miljökvaliteten garanteras även i framtiden, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

Han får medhåll från kommunalrådet Pierre Cengiz Edstrand (Mp), som fortsätter:

- Mälarens vattenstatus är ett högprioriterat område för oss i Miljöpartiet och vi är självklart positiva till en samverkan kring åtgärder för att uppnå de beslutade miljökvalitetsnormerna för sjön. Arbetet är mycket viktigt, inte minst för att Mälaren också fungerar som dricksvattentäkt.
 
Presskontakt
Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, 072-72 76 792

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan