Sigtuna kommun fortsätter sina satsningar på barn och unga

2011-06-22

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i Individ- och familjeomsorgsnämnden har beslutat att fortsätta stödja Kvinnojouren i kommunen, samt den nystartade tjejjouren. Utöver detta beviljade nämnden för första gången stöd till BRIS (Barnens rätt i samhället) för att stödja barn och unga i Sigtuna kommun.

Den politiska majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) i Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 juni att tilldela 165 000 kronor i föreningsbidrag fördelat enligt följande:

BRIS                                          10 000 kr
Kvinno- och tjejjouren            95 000 kr
Brottsofferjouren                     60 000 kr

BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar upp till 18 år en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande vuxenkontakt. Även om merparten av arbetet genomförs av frivilliga behöver organisationen ekonomiska resurser till bl.a. kvalitetssäkring av de frivilliga.

Kommunen stöd till den nystartade Tjejjouren kommer bl.a. gå till utbildning och information, för att på så vis stärka de frivilligas kompetens och nå ut med informationen om att verksamheten finns och det speciella stöd som Tjejjouren kan bistå med nu även finns i Sigtuna kommun.

- Det är extra glädjande att tjejjouren har kommit igång med sitt arbete i Sigtuna kommun. Vi vet att det finns många tjejer och unga kvinnor som behöver stöd och där är jag säker på att tjejjouren kommer att fylla ett tomrum, säger Lola Svensson (S) ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden.

- Vi har beslutat att fokusera extra mycket på barn och unga, ett område där vi vet att BRIS bedriver ett bra och långsiktigt arbete. Det känns bra att på detta vis visa vår uppskattning och möjliggöra för BRIS att fortsätta bedriva sitt fortsatta samtalsstöd till barn och unga i utsatta situationer, säger Lola Svensson (S) ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Kontakt
Lola Svensson (S) ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden, 0739-62 96 60

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan