Sigtuna kommun antar handlingsplan för särbegåvade barn

2018-10-01

Den 25 september antog barn- och ungdomsnämnden en handlingsplan för uppmärksammande av och stöd till särskilt begåvade elever. Nämnden tog även beslut om tidplan för implementering och uppföljning av densamma.

Syftet med handlingsplanen är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade elever samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet.

- Elever med särskilda begåvningar känner sig ofta missförstådda i skolan. De tenderar att få samma problematik med dåliga betyg och hög frånvaro som elever med särskilda behov, på grund av upplevd tristess och understimulans i skolan. Det är därför bra att vi nu har en handlingsplan för hur skolan på bästa sätt kan möta dessa elever, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Handlingsplanen utgår ifrån SKL:s Handlingsplan för särskilt begåvade elever 2016 och är anpassad efter Sigtuna kommuns skolorganisation. Planen är framtagen av barn- och elevhälsoenheten och ska vara till stöd för alla kommunala grundskolor i Sigtuna kommun. Här finns bland annat förslag på konkreta åtgärder samt roll- och ansvarsfördelning.

- Skollagen är tydlig med att skolan ska skapa förutsättningar så att varje elev utvecklas så långt möjligt. Precis som alla andra behöver särskilt begåvade elever individuellt stöd, ledning och stimulans. Utan anpassade insatser riskerar de att inte nå sin fulla potential och stanna i sin utveckling, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef på barn- och elevhälsoenheten.

Handlingsplan för uppmärksammande av och stöd för särskilt begåvade barn

Pressbild Pernilla Bergqvist

Pressbild Birgitta Asplund 

För mer information, kontakta:

Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande, barn- och ungdomsnämnden
073-707 03 40
pernilla.bergqvist@sigtuna.se

Birgitta Asplund
Verksamhetschef, barn- och elevhälsoenheten
08-591 26 91
birgitta.asplund@sigtuna.se

Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare, Sigtuna kommun
08-591 263 62  
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan