Sigtuna kommun anställer elevombudsman

2013-01-16

Från den 1 mars kan elever i Sigtuna kommuns grundskolor få stöd och hjälp av en elevombudsman. Den nyinrättade tjänsten som elevombudsman innebär att elevers trygghet på skolan och ökad delaktighet får ytterligare fokus.

I Sigtuna kommun råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Därför ska alla former av mobbning börja utredas inom ett dygn. För att ytterligare stärka skolornas arbete med dessa frågor, samtidigt som elever som upplever otrygghet ska ha en vuxen att vända sig till för stöd och med frågor, inrättas en tjänst som elevombudsman. I arbetet som elevombudsman ingår även att arbeta med skolorna för att utveckla elevers delaktighet och den demokratiska processen.

- Ingen elev i Sigtuna kommun ska ha ont i magen och ha en olustkänsla i kroppen för att gå till skolan. För mig är det viktigt att alla känner sig trygga i skolan. Det är en förutsättning för att klara sina studier. Som ett led i arbetet med att motverka mobbning, trakasserier och kränkande behandling inrättar vi en tjänst som elevombudsman, säger Lola Svensson (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, i en kommentar.

I slutet av februari börjar Banafsheh Singh som elevombudsman. Hon kommer närmast från Stiftelsen Friends där hon har arbetat som utbildare, projektledare och regionchef. Banafsheh Singh har även jobbat som samtalsstödjare på BRIS och ideellt som verksamhetsledare för Röda Korsets flyktingcenter.

För ytterligare information:
Lola Svensson (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, tel 073-962 96 60
Tony Lööw, chef Barn- och ungdomsförvaltningen, tel 073-666 31 76

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan