Sigtuna kommun andra bäst i länet på miljö- och hållbarhetsarbete

2010-06-28

I tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges kommuner utifrån deras miljö- och hållbarhetsarbete får Sigtuna kommun en andra plats i Stockholms län och en 13:e plats i landet.

Rankningen utgår från en särkskild enkät som Miljöaktuellt genomfört och som kompletterats med betygskriterier från andra viktiga aktörer inom miljöområdet, såsom Svenska naturskyddsföreningen, Gröna bilister och Energimyndigheten. I rankningen bedöms bland annat kommunernas klimatarbete, naturvårdsarbete, andel ekologisk mat i storkök och om kommunen samlar in matavfall från hushåll separat.

- Placeringen ger oss en bekräftelse på att vi har en bredd i våra insatser och kommit långt i vårt miljöarbete. Som ekokommun ser vi långsiktigt på miljöfrågorna. Vi satsar på att underlätta för kommuninvånarna att leva mer miljöanpassat och att ta del av vår vackra natur, säger Ronnie Lundin (S) ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommentar.
 
Sigtuna kommun har under senare år satsat på att utveckla och tillgängliggöra naturområden och även infört insamling av sorterat matavfall. Kommunen arbetar dessutom målmedvetet för att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna, exempelvis genom att konsekvent minska energianvändningen och använda förnybar energi. Bland annat så äger både kommunen och det kommunala bostadsbolaget Sigtunahem varsitt 2,3 MW vindkraft-verk i Skåne. Sigtuna kommun har även genomfört flera aktiviteter i syfte att utbilda kommuninvånare och kommunanställda inom klimatområdet och skolorna satsar brett inom miljöområdet.

Kommunen har under de senaste åren ökat andelen ekologiska livsmedel och under 2010 nås målet att 25 procent av livsmedlen inom kommunens verksamheter ska vara ekologiska. Ytterligare ett mål är att alla kommunens personbilar ska vara miljöbilar.

Miljöarbetet märks också inom fritidsområdet. Den 10 juli inviger Sigtuna kommun Nordens första biologiskt renade utomhusbad. Istället för att använda klor renas poolvattnet i en separat reningsbassäng genom kiselstenar och särskilda vattenväxter.

Ytterligare information

Ronnie Lundin (S), ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tfn 070-738 76 70
Helen Ericsson, miljöstrateg, tfn 08-591 260 09

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan