Rävsta naturreservat kan utvidgas

2010-05-18

Sigtuna kommun har så många som tio naturreservat. Nu kan ett av dem, Rävsta, bli ännu större. I ett förslag till kommunstyrelsen ska den tidigare campingplatsen mellan Sigtuna och Märsta ingå i naturreservatet i framtiden.

- Kommunledningen har satsat hårt för att skydda mer natur för biologisk mångfald och för det rörliga friluftslivet. När det populära Rävsta naturreservat nu utvidgas tas ytterligare ett viktig steg, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Naturreservatet i Rävsta bildades redan 1976 och är ett av kommunens populäraste friluftsområden. I dagsläget omfattar naturreservatet 182 ha med både bostäder, Naturskola, Rävsta skola, Lunda ridanläggning och Friluftsfrämjandets verksamhet vid Embarsboda.

Kommunledningen föreslår nu att naturreservatet ska utökas åt norr med ytterligare 62 ha till 244 ha, vilket skulle ge ett tillskott av flera värdefulla naturtyper. I området finns en rik våtmark där bland annat mindre hackspett och göktyta häckar. Även ett område med kulturhistoriskt intressanta fornminnen inlemmas i reservatet.

Den tidigare campingplatsen och den mark som nyttjas för bågskytte kommer att införlivas i reservatet. Det markområdet som använts till campingverksamhet stängslas för närvarande för bete. Enligt förslaget ska bågskytteklubbens verksamhet kunna fortsätta som tidigare.

I samband med utvidgningen föreslås att Sigtuna kommun tar över tillsynen från Länsstyrelsen. Beslutet om en utvidgning av Rävsta naturreservat väntas tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2010.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Johansson (S), kommunalråd, tfn 073-633 87 85
Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun, tfn 073-661 35 59

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan