Rätt till 30 timmars förskola för alla barn i Sigtuna kommun

2013-03-19

Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun kommer tisdagen den 19 mars att fatta beslut om att ge alla barn i kommunen rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.

Kommunledningen, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, tar nu ytterligare steg i utvecklingen av förskolan och skolan i kommunen. Genom en satsning på tio miljoner kronor kommer alla barn i kommunen få rätt till 30 timmars förskola i veckan.

Tidigare har barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar bara haft möjlighet till 15 timmars vistelsetid per vecka. Från och med den första juli i år kommer denna tid alltså att fördubblas. Satsningen ger också förutsättningar för att kunna anpassa barngruppernas storlek nedåt.

- Det här är dels en rättvisereform som gör att också barn vars föräldrar inte jobbar får bättre möjligheter till social gemenskap, dels är det en långsiktig framtidsinvestering som kommer resultera i att fler barn når kunskapsmålen i grundskolan och gymnasiet, säger Lola Svensson (S), ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

- Minskade barngrupper är en viktig satsning som kommer höja kvaliteten i förskolan avsevärt. Få investeringar är så viktiga som de som ger bättre förutsättningar för barnens framtid, och det vetenskapliga stödet för att förskolan är bra för barns utveckling och hälsa är starkt, säger Lars Andersson (C), ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Han får medhåll från Karolina Windefalk (Mp), också hon ledamot i barn- och ungdomsnämnden, som fortsätter:

- Barn som har gått i förskola får flera positiva effekter under skolåren: bättre skolprestationer, bättre social anpassning och en lägre förekomst av utagerande beteendeproblem. Dessutom utvecklas språkkunskaperna snabbare hos barn som går i förskola, vilket får stora positiva integrationsmässiga konsekvenser.

Presskontakt
Lola Svensson (S), ordförande för barn- och ungdomsnämnden, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, 072-72 76 792

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan