Råbergsskolan måste flytta sin verksamhet

2016-12-07

Råbergsskolan i Rosersberg behöver utrymmas på grund av ohälsosam inomhusmiljö.
- Det är tydligt att situationen inte är långsiktigt hållbar och jag tycker att det bästa vi då kan göra är att handla omedelbart, säger Leif Hildebrand, tf chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Under flera års tid har det funnits indikationer på att medarbetare på Råbergsskolan inte mått bra på sin arbetsplats. Skolan har utretts och åtgärdats i omgångar, dock utan att ha kommit tillrätta med problemen.

Under hösten har ännu en utredning gjorts av AK-konsult.

I måndags den 5 december kom resultatet. Det visade på kemikalier som emitterats från byggmaterial.
De ämnen som hittades är ämnen som används i mattlim. I nuläget är det oklart hur farliga emissionerna är, men kommunen kommer att påbörja miljöåtgärderna snarast.

Under tiden kommer verksamheten att förläggas någon annanstans. Lokalerna i nya Kulturskolan i Märsta är ett förslag som utreds.

Under onsdagskvällen, 7 december, hålls ett möte med vårdnadshavarna för att få in synpunkter innan något definitivt beslut fattas i frågan.

När förväntas utflytten från Råbergsskolan ske?

- Vi bedömer att en flytt i samband med skolstart 10 januari vore lämpligt, men vi kommer som sagt inte fatta några beslut förrän vi pratat med vårdnadshavare och presenterat en plan för de fackliga organisationerna, säger Leif Hildebrand.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan