Startskott för byggande av ny kulturskola, bibliotek och konsthall i Märsta centrum

2012-08-22

Första spadtaget tas för Kulturskola, bibliotek och konsthall i Märsta centrum.

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun beslöt 2010-08-19 att godkänna en avsiktsförklaring avseende förnyelse, utbyggnad och utveckling av Märsta centrum.

Tre viktiga inslag i avsiktsförklaringen som slöts med centrumägaren FastPartner är Sigtuna kommuns nya konsthall, bibliotek och Kulturskola som ska byggas i centrum.

Kommunledningens ambition med den stora kultursatsningen är att fler barn och unga ska få ta del av utbudet och att mångfalden bland deltagarna ska öka, samt få ett levande centrum med liv och rörelse från morgon till kväll.

Datum: Torsdag den 23 augusti
Tid: 18:00-20:00
Plats: Märsta centrum, mot Södergatan

Program

17:50 Kulturskolans brassband
18:00 Tal av Anders Johansson (S), kommunalråd Sigtuna kommun och Sven-Olov Johansson, VD FastPartner
18:15 Ceremoni
18:20 Underhållning och aktiviteter med kulturföreningar, bibliotek och Kulturskolan

Ytterligare information
Anders Johansson (S), kommunalråd, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0727-27 67 92

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan