Påsklovsskola i Sigtuna kommun

2011-04-21

Påsklovsskolan är en del i den extra satsning som kommunledningen (s, mp, c) gör inom skolans område. 20 miljoner kronor extra satsas på skolan under 2011 för att öka måluppfyllelsen.

Ett 20-tal niondeklassare på Ekillaskolan i Sigtuna kommun går under påsklovet i skolan trots att de har lov. Påsklovsskolan är en ny satsning för att hjälpa dem som riskerar att inte uppnå målen i ett eller flera ämnen. Lärarna som leder påsklovsskolan är behöriga ämneslärare i svenska, engelska och matematik.

Undervisningen pågår klockan 09.00-11.30 måndag-torsdag under påsklovet och riktar sig i första hand till de elever som går i nionde klass.

20 miljoner i satsning på skolan 

Påsklovsskolan är ett led i en större satsning på skolan som kommunledningen nu genomför och avsatt 20 miljoner kronor till ändamålet. Till sommaren kommer kommunledningen kunna erbjuda elever sommarskola och till hösten höstlovsskola. Tanken är att elever som så behöver skall kunna få ett extra undervisning av behöriga ämneslärare under de fyra lovperioderna.

Samtal med lärarfacken

Man kommer bland annat genomföra en grundlig genomlysning av hela skolan för att klargöra vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Därefter tas en åtgärdsplan fram som syftar till att lösa akuta problem och förändra verksamheten mer långsiktigt. Samtal har förts med flertalet experter på skolområdet och med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds centrala företrädare.

Stort intresse

- Intresset har varit stort och vi kommer därför erbjuda lovskola på sport-, påsk-, sommar- och höstlovet framöver. Alla elever har rätt att uppnå målen och vår uppgift är att möjliggöra det på bästa sätt genom att ge ett extra stöd, kommenterar Lola Svensson (s), ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation